Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Udělení akreditace pro bakalářský studijní program Bezpečnost a obrana

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Udělení akreditace pro bakalářský studijní program Bezpečnost a obrana

Počet shlédnutí: 455

​8.7.2019 • Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství byla Fakultě vojenského leadershipu udělena akreditace nového profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana na 10 let. Studijní program má standardní dobu studia 3 roky v prezenční a kombinované formě. Jedná se o další akreditovaný studijní program na Fakultě vojenského leadershipu v oblasti vzdělávání Bezpečností obory s důrazem na tematické okruhy krizové řízení a právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti.

V souladu se zákonem o vysokých školách je možné zveřejnit podmínky přijímacího řízení a přijímat uchazeče o studium i pro akademický rok 2019/2020. Dne 9. 7. 2019 budou podmínky přijímacího řízení schvalovány Akademickým senátem Fakulty vojenského leadershipu. Po jejich schválení budou zveřejněny na webových stránkách fakulty a uchazeči o studium si budou moci podat přihlášku ke studiu do 31. 8. 2019. Přijímací řízení se uskuteční ve dnech 11. a 12. září 2019.   Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa