Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Slavnostní vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví

Počet shlédnutí: 1426

4.7.2019 • V pátek 28. června 2019 slavnostně ukončili své studium na Univerzitě obrany v Brně absolventi bakalářského a magisterských programů Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Svůj diplom z rukou děkana fakulty profesora Pavla Boštíka převzalo 9 vojenských záchranářů, 9 vojenských všeobecných lékařů, 1 vojenský zubař a 2 vojenští farmaceuti.

„Slib absolventa“ složili absolventi před zraky svých učitelů, velitelů a kolegů, ale také před čelními představiteli spřátelených vysokých škol, Ministerstva obrany, Univerzity obrany v Brně, města Hradec Králové a dalšími pozvanými hosty.

Během slavnostní akce byli ti nejlepší z vyřazovaných absolventů oceněni za dosažení vynikajících studijních výsledků v průběhu celého svého studia a za výtečné plnění vojenských povinností. Z úrovně nadřízeného UO, tedy ministra obrany předal Ing. Josef Tomek věcný dar za dosažení nejlepších výsledků během celého studia četaři Bc. Pavlu Nejedlému a nadporučíkovi MUDr. Janu Lekešovi, který byl zároveň zapsán na desku cti. Z úrovně rektora-velitele Univerzity obrany v Brně předal prorektor pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Ing. Luděk Jedlička, Ph.D., za příkladné plnění služebních povinností v průběhu studia peněžitý dar nadporučíkovi MUDr. Jaromíru Kolářovi.

Akademické odměny – peněžitý dar z úrovně děkana Fakulty vojenského zdravotnictví za příkladné plnění služebních povinností v průběhu studia obdrželi nadporučice MUDr. Miluše Vacková, poručík Mgr. Mojmír Vaněk a četař Bc. Otakar Novotný. Děkan FVZ prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., udělil akademickou odměnu – věcný dar nadporučici MUDr. Šárce Odložilové za příkladnou reprezentaci FVZ UO v Brně na veřejnosti a šíření dobrého jména instituce v průběhu studia.

Fakulta vojenského zdravotnictví přeje všem svým absolventům hodně zdaru do další profesionální dráhy a mnoho štěstí v osobním životě.


Autor: Jitka Pírková, foto: Dita Zetochová


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa