Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Commandosácký víceboj má vítěze

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Commandosácký víceboj má vítěze

Počet shlédnutí: 566

3.6.2019 • V úterý 2. července se uskutečnil první ročník soutěže tříčlenných hlídek s názvem „Commandosácký víceboj 2019“. Soutěž byla určena pro studenty všech ročníků, letos byla vyhlášena v rámci brněnských fakult Univerzity obrany. Organizátorem akce byli studenti-příslušníci skupiny Commandos. Přihlásilo se 6 týmů, ze zdravotních důvodů se před soutěží 2 týmy odhlásily.

Cílem soutěže bylo prověřit zvládnutí základních vojenských činností potřebných pro plnění úkolů příslušníky AČR, což zahrnuje orientaci v terénu, překonávání překážek (včetně vodní), přesuny se zátěží, činnost u zbraní a některé další aktivity. Hodnoceny byly tři přesuny, z toho dva zrychlené, pro něž byly zadány jen výchozí a cílový bod a jeden bod orientační. V průběhu přesunů musely týmy vyhledat mezi výchozím a cílovým bodem několik dalších určených koordináty. Na sedmi stanovištích potom týmy plnily odborné úkoly. Velký důraz byl při soutěži položen na týmové pojetí plnění úkolů a dále na pocit odpovědnosti jednotlivce za výkon týmu a odpovědnost týmu za jednotlivce.

Všichni soutěžící podali velmi kvalitní výkony, přesto však, jako při jakémkoli soutěžení, byl někdo nejlepší a někdo dosáhl výsledku s nižším hodnocením. V celkovém hodnocení byl nejlepší tým 5. školní roty, který tvořili rotmistři Lukáš Žemlička, František Vintr a Tomáš Kotouč. Na druhém místě se umístil tým 1. školní roty ve složení svobodníci Jan Rek, Patrik Ševčík a Jan Bania. Na třetím místě skončil druhý tým 1. školní roty, jehož členy byli svobodnice Renata Procházková a svobodníci Jan Drábek a Juraj Bencúr. Sice mimo medailové pozice, ale kvalitními výkony se prezentoval i tým desátníků 3. školní roty ve složení Tomáš Hekrdla, Adrian Hemala a Petr Kudrna. Ocenění soutěžících a poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu soutěže bylo provedeno na mimořádném nástupu části školního pluku (rot, které měly zastoupení v soutěži) v ranních hodinách hned následujícího dne.

Kromě poděkování soutěžícím za kvalitní předvedené výkony je na místě poděkovat veliteli školního pluku, který byl patronem víceboje a pomohl při jeho organizačním zabezpečení, řediteli Centra tělesné výchovy a sportu, který organizátorům věnoval pěkné poháry pro ocenění prvních tří týmů a samozřejmě organizátorům-příslušníkům skupiny Commandos. Již nyní máme inovativní náměty k příštímu ročníku víceboje, který chceme zorganizovat, pokud k tomu budou příznivé podmínky. Prvním ročníkem soutěže byla možná založena hezká a smysluplná tradice prokazování schopností (znalostí, dovedností a návyků) studentů UO.


Autor: Zdeněk Flasar za pořadatele


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa