Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Bloky praktické přípravy

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Bloky praktické přípravy

Počet shlédnutí: 205

​28.6.2019 • Ve dnech 3. - 6. a 10. - 14. června se ve vojenských výcvikových prostorech Březina a Libavá uskutečnily „Bloky praktické přípravy" 4. ročníku průzkumné odbornosti (učební skupina 14-5 Pz) pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení, které byly zaměřeny na procvičení základních dovedností z taktické přípravy průzkumných jednotek. K rozšíření zkušeností a prohloubení znalostí studentů přispělo, že tito cvičili společně s příslušníky 102. průzkumného praporu Prostějov.  

V prvním týdnu byla pozornost věnována procvičení základních dovedností průzkumné specializace, které byly získány v průběhu akademického roku. V rámci komplexního zaměstnání byly získané dovednosti uplatněny v praxi a přispěly k jejím zautomatizování. Mezi hlavní procvičovaný učební úkol patřilo získávání informací vedením bojové činnosti průzkumné jednotky – léčky. Důraz byl položen na proces velitele při plánování a provedení stanoveného úkolu. Druhým učebním úkolem bylo vyhledat zájmový objekt a tento objekt pozorovat s cílem zjistit veškeré informace o činnosti nepřítele, stavu objektu včetně jeho popisu.

Druhý týden výcviku učební skupiny 14-5 Pz se odehrával ve Vojenském újezdu Libavá, kde v součinnostním cvičení s příslušníky průzkumné roty, 102. průzkumného praporu došlo k prohloubení znalosti. Hlavním cílem zaměstnání bylo získání zkušeností z výcviku 102. průzkumného praporu a současně si učinil názor na odbornou úroveň vojáků zařazených k praporu, kterým mohou po ukončení studia velet ve funkci velitel průzkumné skupiny. Předposlední den výcviku bylo provedeno přezkoušení dvojčlenných hlídek formou bojové hry. Na jednotlivých stanovištích byly procvičeny základní dovednosti potřebné k činnosti průzkumníka (taktická příprava, topografická příprava, spojovací příprava a cizí armády). Průzkumáci z učební skupiny 14-5 Pz si v teoretických disciplínách vedli dobře a prokázali adekvátní schopnost využívat teoreticky nabyté znalostmi. V praktických disciplínách se nicméně projevila nedostatečná praktická vyzrálost studentů daná nízkým počtem odcvičených hodin v porovnání s vojáky zařazenými u bojového praporu, což je s ohledem na rozsah jejich výcviku u útvaru pochopitelné. Poslední den výcviku v podobě aeromobilní činnosti s vrtulníkem Mi-171 Š byl pro naše průzkumáky vyvrcholením komplexního výcviku v přípravě průzkumné jednotky.

Závěrečný komplexní výcvik ukázal, že studium v modelu velitel průzkumných jednotek není pro každého. Náročnost výcviku a plnění úkolů při samotné průzkumné činnosti zvládnou jen ti, kteří jsou fyzicky i psychicky připravení vykonávat toto náročné povolání. Funkce velitelů průzkumných jednotek se navíc musí opírat o dostatečné teoretické znalosti, které jim umožní vnímat širší význam získaných informací v systému zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR).


Autor: Libor Kutěj  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa