Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany ocenila své příslušníky i studenty

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Univerzita obrany ocenila své příslušníky i studenty

Počet shlédnutí: 516

​28.6.2019 • V rámci slavnostního nástupu konaného v pátek dopoledne u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR byli oceněni příslušníci a studenti jediné vojenské vysoké školy v České republice, kteří se zasloužili o její rozvoj nebo dosáhli výjimečných výsledků. Současně byl Vojenskému fondu solidarity předán výtěžek z charitativní akce, kterou uspořádalo univerzitní Centrum tělesné výchovy  a sportu.

Úvod slavnostního nástupu však patřil připomenutí historické role armády. „Jako vojáci Armády České republiky můžeme být hrdi na jednu málo vídanou skutečnost. Ještě předtím, než vznikl samostatný československý stát, vznikly jeho ozbrojené síly. To je výjimečný jev v evropských i světových dějinách," uvedl rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl.

Poté před nastoupené jednotky předstoupilo devět příslušníků UO, kterým rektor předal resortní medaili za službu v ozbrojených silách. Jejich místo před tribunou pak zaujal podplukovník v záloze docent Zdeněk Flasar, který z rukou velitele 601. skupiny speciálních sil plukovníka gšt. Tomáše Skácela převzal ocenění za dlouhodobou kvalitní přípravu personálu tohoto elitního útvaru. Dokladem této vysoké úrovně přípravy studentů, resp. absolventů může být i dlouhá řada odznaků s vyobrazením jaguára, které si studenti přivezli z extrémně náročného kurzu ve Francouzské Guyaně a nyní slouží u 601. skupiny speciálních sil. To další tři ocenění, v tomto případě studentek rotné Kateřiny Staňkové, Bc. Karly Meixnerové a desátnice Zuzany Valentové, byla udělena za úsilí, jež věnují z velké části vědě. Od rektora-velitele získaly Cenu za studentskou tvůrčí činnost, když každá z nich v této oblasti dosáhla nejlepší výsledky na své fakultě.

„V historii vojáci, naši předchůdci, byli skvělí při každodenním plnění vojenských činností. Ale zároveň dokázali být solidární vůči sobě navzájem. Vždy, když byly určité těžkosti, problémy, jich samotných nebo rodinných příslušníků, vždycky se jejich kolegové dokázali stmelit a pomoci," řekl hlavní kaplan AČR plukovník Jaroslav Knichal předtím, než jménem Vojenského fondu solidarity převzal částku 49 439 korun. Ta vzešla ze sportovně charitativní akce „Zdoláme Everest a podpoříme dobrou věc", během níž na 400 studentů a příslušníků UO nejen postupně zdolalo výšku nejvyšší hory světa na lezeckém trenažéru Jakub, ale také přispělo zmíněnou celkovou částkou do fondu solidarity.

„Generálporučík ve výslužbě Jaroslav Kolkus se zasloužil o Univerzitu obrany v Brně." Takto zakončil kancléř UO Miloš Dyčka ohlédnutí za úspěšnou vojenskou kariérou Jaroslava Kolkuse, který právě odchází nejen z funkce ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií, ale končí také své působení v rezortu obrany. Rektor-velitel UO se proto rozhodl předat mu Medaili Univerzity obrany v Brně za podíl na jejím rozvoji.


Autor: Viktor Sliva, foto: autor a René Rámiš
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa