Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nové poznatky vojenské historie a vojenského umění

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nové poznatky vojenské historie a vojenského umění

Počet shlédnutí: 212

25.6.2019 • Nejnovější poznatky z oboru vojenské historie a vojenského umění i zcela nové badatelské okruhy a metody byly prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci, kterou ve dnech 18. – 19. června uspořádala Katedra vojenského umění UO. Dohromady čtyřicet odborníků, kteří zastupovali patnáct vědeckých institucí, je dokladem jak velkého zájmu o oblast vojenství, tak především reprezentativnosti konference.

Z řady zastoupených institucí lze zmínit alespoň klíčová centra vojenskohistorického bádání, jakými jsou Vojenský historický ústav v Praze a Velitelství výcviku - Vojenskou akademii Vyškov. Z ostatních zařízení se dále jedná například o bratislavský Vojenský historický ústav, opavský památník druhé světové války, českou a slovenskou akademii věd anebo o Univerzitu Palackého v Olomouci.

Konference měla název Ozbrojené síly a československý stát. Široký záběr se pozitivně promítl do výběru témat. Byť jejich výčet může být pro své množství jen namátkový, lze alespoň uvést ta, která dosud citelně chyběla. Mezi ně patří historie civilní obrany, vojenského zpravodajství, a to především v předmnichovském období, transformace československé a české armády po roce 1989 a účast ozbrojených sil na mezinárodních misích. Jako žádoucí se dále prokázal přínos kombinace archeologických a historických metod a využívání nových archivních fondů, respektive dosud málo anebo vůbec využívaných archivních institucí, přednostně zahraničních.

Prezentované příspěvky byly současně koncipovány tak, aby jejich výsledky byly nejen relevantní pro dlouhodobý záměr rozvoje organizace, který řeší katedra, ale především využitelné v novém studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil (tzv. SP 2019).

Konference se rovněž stala platformou výměny podnětů a názorů, čímž umožnila navázat důležité kontakty mezi odborníky a prohloubit jejich vzájemnou spolupráci, která může mít nejrůznější podobu. Všichni návštěvníci a aktivní účastníci si pochvalovali atmosféru, která panovala během obou dnů jednání. V neposlední řadě setkání přispělo k propagaci odbornosti, profesionality a organizačních schopností pořadatelů z řad zaměstnanců Univerzity obrany i instituce jako celku a v neposlední řadě pomohla šířit i dobré jméno města Brna.


Autor: Aleš Binar  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa