Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference MITAV již pošesté

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Konference MITAV již pošesté

Počet shlédnutí: 662

​21.6.2019 • Ve dnech 20. a 21. června 2019 proběhl na Klubu Univerzity obrany šestý ročník konference „Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy" (MITAV 2019).

Konferenci MITAV 2019 pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií (FVT) Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Z FVT se na organizaci konference podíleli akademičtí pracovníci dvou jejích kateder, a to Katedry informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky a Katedry matematiky a fyziky.

Na konferenci MITAV 2019 bylo přihlášeno 54 účastníků z České republiky, Slovenska a Ukrajiny. Mezi účastníky konference byli již tradičně zastoupeni rovněž pedagogové z VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, přičemž RNDr. Hana Nečasová a RNDr. Iveta Wilnerová přednesly první zvanou přednášku na téma „Rozbor výsledků didaktických testů z Matematiky ve společné části maturitní zkoušky". Druhou zvanou přednášku na téma „On recurrently given sequences" přednesl doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc., z ČVUT, Fakulty stavební, Katedry matematiky a následnou třetí zvanou přednášku na téma „100 let matematiky na Masarykově univerzitě" RNDr. Pavel Šišma, Dr., z Masarykovy univerzity, Přírodovědecké fakulty, Ústavu matematiky a statistiky. Kromě tří zvaných přednášek zazněly na konferenci MITAV 2019 rovněž příspěvky v rámci dalšího jednání ve čtyřech sekcích.

Účastníci konference MITAV 2019 obdrželi tištěný sborník abstraktů (ISBN 978-80-7582-097-6), jehož CD příloha obsahuje 27 textů příspěvků v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Konference MITAV již pošesté potvrdila schopnost úspěšné spolupráce FVT s dalšími fakultami brněnských vysokých škol a již šest let přispívá k propagaci Univerzity obrany v ČR i v zahraničí. Její hlavní cíl, tedy podpora výuky matematiky a ICT v systému českého školství a tím i technického vzdělávání, zůstává nezměněn. Na webu konference http://mitav.unob.cz naleznou zájemci další informace včetně elektronických verzí post-konferenčních sborníků rozšířených verzí vybraných příspěvků, které jsou odesílány na posouzení s cílem indexace na Web of Science.

Pořadatelé tímto již tradičně děkují vydavatelskému oddělení UO za kvalitní vytisknutí konferenčních sborníků, vedení Klubu UO za poskytnutí příjemných prostor pro jednání konference a nezbytnou spolupráci při její realizaci a Univerzitě obrany za poskytnutí dopravy pro účastníky konference.


Autor: Miroslav Hrubý, foto: Viktor Sliva
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa