Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní vědecká konference Fakulty vojenských technologií - ICMT 2019

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Mezinárodní vědecká konference Fakulty vojenských technologií - ICMT 2019

Počet shlédnutí: 363

5.6.2019 • Ve dnech 30. - 31. 5. 2019 se na brněnském výstavišti konala tradiční mezinárodní vědecká konference International Conference on Military Technologies - ICMT 2019 pořádaná fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Tato konference představuje mezinárodní fórum s dlouhou historií zaměřené na výměnu inovativních myšlenek a diskusi nad hlavními výzvami v oblasti vojenských technologií. Cílem konference je oslovení široké vědecké a technické komunity zaměřené do oblasti vojenských technologií a současně nabídnutí možnosti prezentovat významné výsledky rozvoje a výzkumu v této oblasti.

Tento již 7. ročník, jehož příprava trvala téměř rok, byl významný zejména širokou mezinárodní účastí, kdy konferenci navštívilo přes 100 účastníků z celkem 14 zemí (Alžírsko, Bulharsko, Francie, Kanada, Maďarsko, Pákistán, Polsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Slovensko, USA, Velká Británie, Vietnam a Česko). Program byl rozdělen do osmi odborných sekcí, v nichž zaznělo více než 130 příspěvků. Zaměření odborných sekcí bylo rovněž již tradiční, tedy zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geografické a meteorologické zabezpečení, vojenské kybernetické a robotické systémy, letecké technologie, avionika a radarové systémy, komunikační a informační technologie.

K vysoké kvalitě programu nepochybně přispěl i výběr kvalitních zahraničních řečníků, kteří přijali pozvání k vystoupení na plenárním jednání v obou konferenčních dnech. Tento rok přijali pozvání významní odborníci u USA, Velké Británie a Polska.

Profesor George L. Mason působí na Mississippi State University ve Vickburgu v USA a současně se věnuje výzkumu v Center for Advanced Vehicular Systems (CAVS) a své vystoupení zaměřil na historické perspektivy testování a simulací průchodivosti vozidel v USA.

Profesorka Lisa M. Jackson přednáší na Loughborough University v Loughborough ve Velké Británii, kde se věnuje kromě jiného metodám modelování rizik a spolehlivosti pro bezpečnostní systémy. Ve své přednášce se věnovala monitorování stavu palivových článků pro perspektivní vojenské aplikace.

Plukovník Konrad Madej je velitelem výcviku 4. výcvikové letky polského letectva a současně přednáší na polské letecké akademii v Deblinu. Ve své prezentaci představil transformaci současného systému přípravy pilotů polského letectva pro přechod na stroje typu F-16 a F-35.

Nikdo z uvedených osobností není pro fakultu úplně neznámou, všichni přijeli na základě již existující spolupráce a dobrých osobních vztahů s akademickými pracovníky kateder bojových a speciálních vozidel, ženijních technologií, letecké techniky a vojenské geografie a meteorologie.

Stejně jako v minulém ročníku byla součástí odborného programu studentská soutěž. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 prací. Porotu pro hodnocení kvality příspěvků tvořili doktor Jean Motsch z Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan v Guer ve Francii a docent Rybanský z katedry vojenské geografie a meteorologie FVT UO. Pro vystoupení v samostatné sekci bylo vybráno 6 příspěvků, které se pak ucházely o první tři místa. Zvítězil příspěvek autorů z Polska, druhé místo zůstalo v Česku díky autoru z ČVUT a třetí místo získal kolektiv autorů z Bulharska. Hodnotné ceny byly předány děkanem fakulty v úvodu slavnostní večeře na závěr prvního dne konference.

Lze konstatovat, že i v roce 2019 se podařilo konferenci připravit k plné spokojenosti účastníků a v očekávané odborné kvalitě.


Autor: Vladimír Kovařík, foto: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa