Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz „Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování“

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Kurz „Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování“

Počet shlédnutí: 386

​21.5.2019 • Po roce byl dne 20. května 2019 na Univerzitě obrany zahájen pětitýdenní kurz „Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování" určený pro příslušníky ozbrojených sil ČR s výjimkou příslušníků Krajských vojenských velitelství.

V úvodní hodině přivítal přítomné za Sekci plánování schopností MO ředitel Odboru obranných příprav plk. gšt. Ing. Luděk Lacina, v jehož gesci je kurz plánován a zástupce Katedry vojenského umění pplk. Ing. Jaroslav Staněk Zázemí pro jeho uspořádání poskytla Univerzita obrany ve spolupráci s Fakultou vojenského leadershipu, Katedrou vojenského umění.

Cílem tohoto pětitýdenního kurzu je teoreticky a prakticky připravit vybrané příslušníky rezortu obrany pro výkon služby na štábních funkcích zaměřených na řešení otázek spojených se zabezpečením oblasti krizového řízení, bojové a mobilizační pohotovosti. Tento odborný kurz je jedinečný ve svém obsahu a pojetí, který komplexně připravuje vojenskou odbornost 89 „bojová pohotovost, mobilizační plánování a příprava státního území". V letošním roce se jej účastní celkem 17 příslušníků rezortu obrany. Teoretická výuka kurzu je zaměřena na aktuální otázky bojové pohotovosti, bojové připravenosti, mobilizační plánování a seznámení s problematikou doplňování osob, přípravou a výcvikem aktivních záloh. Teoretickou část následně doplní dvě praktické ukázky. První ukázka u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov se zaměřením na plánování a organizování příprav a zejména zpracování reálné dokumentace pro splnění úkolu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Druhé zaměstnání, tentokrát třídenní, realizované u Centra zabezpečení zdravotnickým materiálem Bystřice pod Hostýnem, bude orientováno na praktickou oblast plánování, zabezpečení, příjem osob a věcných prostředků vlastního útvaru při jeho mobilizačním rozvinutí.

Kurz bude po pěti týdnech výuky ukončen závěrečnými zkouškami, ve kterém příslušníci potvrdí své vědomosti před zkušební komisí.

 

Foto a text: Jaroslav Staněk  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa