Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nový děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany inaugurován

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nový děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany inaugurován

Počet shlédnutí: 588

11.4.2019 • Slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty vojenského leadershipu UO plukovníka Jana Drozda se uskutečnila ve středu odpoledne v Klubu Univerzity obrany. V čele fakulty tak stanul zkušený odborník zaměřující se na využití moderních technologií při vedení bojové činnosti. Cenné praktické zkušenosti získal během řady zahraničních misí.

Plukovníka Ing. Jana Drozda, Ph.D. zvolil do funkce děkana FVL akademický senát fakulty dne 21. ledna a následně jej jmenoval rektor-velitel Univerzity obrany. Plukovník Drozd je zkušeným odborníkem v oblasti vojenské taktiky. Jako akademický pracovník katedry taktiky Fakulty vojenského leadershipu se ve své pedagogické a tvůrčí činnost zaměřuje především na oblasti využití moderních technologií při vedení bojové činnosti a taktiky. Během své vojenské kariéry se zúčastnil několika zahraničních operací - MONUC v Demokratické republice Kongo (2007-2008), ISAF v Afghánistánu (2012) a MINUSCA ve Středoafrické republice (2015 – 2016). 

Rektor-velitel UO v průběhu ceremoniálu poděkoval bývalému děkanovi plukovníku gšt. docentu Ivo Piknerovi za jeho osobní přínos k rozvoji fakulty. Pro volební období nového děkana pak stanovil zmíněných šest očekávání, mezi něž patří například důsledný obrat z hlediska řízení, zaměření a výslednosti tvůrčí činnosti fakulty nebo prosazení nového stylu výchovného působení na vojenské studenty. „Uvedená očekávání lze jednoduše shrnout do jediného požadavku: Fakulta vojenského leadershipu musí obrazně řečeno „překročit svůj stín" a jako celek reflektovat soudobé trendy ve vývoji vojenství, armádní praxe, vojenského vzdělávání i vědecké činnosti," uvedl rektor-velitel.

Poté co nový děkan složil akademický slib a převzal fakultní insignie od rektora-velitele a svého předchůdce, sám předal proděkanské řetězy doc. Ing. Aleně Oulehlové, Ph.D., proděkance pro studijní a pedagogickou činnost, doc. Ing. Karlu Šilingerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost a pplk. gšt. Ing. Tiboru Palasiewiczovi, Ph.D., proděkanovi pro vnější vztahy a rozvoj.

 

 

Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa