Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Pracovní jednání v Nizozemí

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Pracovní jednání v Nizozemí

Počet shlédnutí: 459

9.4.2019 • V týdnu od 18. do 22. března 2019 se zúčastnili pracovníci studijní skupiny děkanátu FVL Ing. Josef Krahulec, Ph.D. a PaedDr. Lenka Paučová jednání na Fontys University of Applied Sciences v nizozemském Venlu, ležícím v těsné blízkosti hranic s Německem. 

Pracovní cesta měla za úkol připravit půdu pro zahájení aktivní spolupráce ve smyslu vzájemných mobilit studentů i zaměstnanců a v neposlední řadě se též seznámit s novými kolegy. Tento úkol byl splněn, neboť již krátce po návratu pracovníků děkanátu FVL se dostavily první výsledky, kde student pátého ročníku magisterského studijního programu, studijního modulu Logistika, projevil zájem vycestovat do Nizozemí v rámci programu Erasmus+. Rovněž kolegové z nizozemského Venla, kteří byli pozváni k recipročnímu jednání na Univerzitu obrany, projevili zájem o vzájemnou spolupráci. Studenti výše zmíněné zahraniční univerzity byli rovněž seznámeni s možností studentských mobilit. Univerzita ve Venlu se primárně zaměřuje na oblast logistiky, a z toho důvodu se bude vzájemná spolupráce týkat především této oblasti, nicméně vítáni jsou všichni zájemci, kteří by se do projektu vzájemné spolupráce chtěli zapojit.

V současné době se již řeší dílčí kroky budoucí spolupráce a pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 se již plánuje zahájení prvních vzájemných mobilit.

V rámci aktivace mezinárodní spolupráce jsou v pořadí další evropské univerzity, resp. vojenské akademie, se kterými má Univerzita obrany uzavřené bilaterální smlouvy a které rovněž projevily zájem o navázání vzájemné aktivní spolupráce.


Autor: Josef Krahulec  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa