Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference Libavá

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Konference Libavá

Počet shlédnutí: 562

9.4.2019 • Ve dnech 26. až 28. března se již tradičně v prostorech PDA Libavá konala 19. konference Vojenské zdravotnické služby. Konference byla zaštítěna ředitelem Odboru vojenské zdravotnické služby plk. gšt. RNDr. Hynkem Schvachem, Ph.D., ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví gen. MUDr. Zoltánem Bubeníkem a děkanem fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, prof. MUDr. Pavlem Boštíkem Ph.D. Na akci se rovněž podílely Vojenská nemocnice Olomouc, Česká lékařská komora, Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester a Česká asociace sester.

Akce byla zahájena pracovním jednáním gen. MUDr. Zoltána Bubeníka, gen. Ing. Jaroslava Schöna, plk. gšt. RNDr. Hynka Schvacha, Ph.D. a dalších čelních představitelů VZdrSl se zástupci firem, podílejících se na modernizačních procesech zdravotnického vybavení AČR.

Samotná konference se nesla v duchu nových poznatků a prohlubování znalostí nejen z medicíny, ale i z oblasti plánování, práva a dalších.  Ve dvaceti prezentacích bylo představeno množství témat v podání předních odborníků jak z armádní, tak civilní sféry. Že je o tyto informace zájem, dokázala i účast, kdy se počet registrovaných účastníků konference již několik let drží u hranice 250 osob. Konference je oblíbená nejen pro svou narůstající odbornou úroveň, ale také pro sociální přesah, kdy se na jedné půdě setkávají odborníci různých odvětví vojenského zdravotnictví a společně tak mohou nejen diskutovat nad novinkami a vědeckým pokrokem, ale také upevnit vzájemnou spolupráci, která je pro dynamický obor, jakým zdravotnictví je, velmi důležitá.

FVZ UO se již dlouhodobě podílí na organizaci této akce a letošní ročník byl i ve znamení silného zastoupení příslušníků FVZ v rámci přednášek. Tento trend vzrůstající vzájemné spolupráce mezi akademickou půdou a praktickým světem vojenského zdravotnictví je známkou toho, že FVBZ je nedílnou součástí systému přípravy vojenských zdravotnických profesionálů a minimálně po odborné stránce struktur Vojenské zdravotnické služby.


Autor: Jaroslav Žďára
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa