Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nový koncept výcviku v předmětu Příprava v poli se osvědčil

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Nový koncept výcviku v předmětu Příprava v poli se osvědčil

Počet shlédnutí: 245

26.3.2019 • V období od 18. února do 15. března 2019 studenti 1. až 3. ročníku obou brněnských fakult Univerzity obrany absolvovali náročný blok výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Březina severně od města Vyškov. Výcvik byl součástí předmětů Příprava v poli I a Příprava v poli II, který musí všichni studenti absolvovat, aby získali potřebné kredity pro další pokračování ve studiu.

Výcvik, který proběhl na závěr zimního semestru, byl specifický několika momenty. V první řadě, všichni studenti byli ubytováni na srubovém táboře a ve vybudovaném stanovém městečku, kde bylo nutné zabezpečit veškeré zázemí k realizaci výcviku. Zásadní změnou oproti předchozím rokům bylo kompletní začlenění studentů vyšších ročníků do výcviku svých mladších kolegů.

Studenti 4. ročníku specializace Vševojskový velitel a Velitel průzkumných jednotek působili jako instruktoři výcviku u studentů 2. ročníku, kteří byli cvičeni na pozice velitelů pěších družstev a slaďovali svou činnost v rámci sekcí a družstev samotných. Vybraní studenti 3. ročníku v rámci jejich výcviku problematiky metodiky výcviku působili jako instruktoři výcviku u studentů 1. ročníku, kteří byli cvičení na pozice velitelů sekcí a příslušníků sekcí. Tento koncept se osvědčil a lze konstatovat, že dosažené výsledky jsou totožné s výsledky, jako když v roli instruktorů působili instruktoři od vojsk. Kromě hodnocení výsledků všech cvičících byl jedním z přínosů pro studenty 3. a 4. ročníků získání a upevnění odborných dovedností plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat výcvik mladších studentů. Především u studentů 4. ročníků došlo k výraznému posunu vpřed v oblasti metodiky výcviku a ověření si svých velitelských kompetencí při vedení výcviku. Za aktivní a pozitivní přístup si všichni studenti zaslouží uznání.

Kromě studentů vyšších ročníků se na realizaci výcviku mimo akademických pracovníků Katedry taktiky, která je garantem výcviku v předmětech Příprava v poli, podíleli i vybraní akademičtí pracovníci dalších odborných kateder Fakulty vojenského leadershipu. Ti nejenom že byli cennou podporou, ale měli šanci identifikovat ve svých oblastech příležitosti, jak podpořit výuku svých odborných předmětů s propojením s výcvikem v Přípravě v poli.

Posledním zjištěním byl výrazně pozitivní přístup studentů k výcviku v polních podmínkách. Přestože je zřejmé, že ne u všech studentů bude taktika a polní výcvik tzv. „denním chlebem", výrazná většina studentů přistupovala k výcviku odpovědně, pozitivně motivovaných a bylo to znát i na jejich kvalitních výsledcích. Akademičtí pracovníci si tak mohli dovolit věnovat čas i některým atraktivním zaměstnáním či komplexnějšímu procvičení probírané tématiky.

Zároveň byly získány nové poznatky a zkušenosti, které v dalším období výcviku, které proběhne v měsících srpen a září tohoto roku, povedou jednoznačně k zefektivnění a zkvalitnění výcviku za účelem dosáhnout všechny požadované výstupy z učení.


Autor: Pavel Zahradníček  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube