Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průzkumáci cvičili základní dovednosti

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Průzkumáci cvičili základní dovednosti

Počet shlédnutí: 212

19.3.2019 • Ve dnech 11. až 14. března 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina „Blok praktické přípravy" čtvrtého ročníku průzkumné odbornosti - učební skupiny 14-5 Pz pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení. Tento výcvik byl zaměřen na procvičení základních dovedností průzkumné skupiny v získávání informací o nepříteli, terénu a počasí z daného prostoru a následného předání těchto informací nadřízenému stupni.

Studenti průzkumné odbornosti si vyzkoušeli, zda poznatky získané z přednášek
a jednodenních cvičení jsou schopni aplikovat při komplexním zaměstnáním. Nutností pro splnění zadaných cílů bylo skloubit všechny dosud teoreticky naučené dovednosti. Důraz byl kladen na procvičení učebních cílů potřebných pro plnění nelehkých úloh průzkumu v týlu nepřítele. Mezi tyto úkoly patřila činnost při pozorování, propátrávání a působení na základně. Nedílnou součástí výcviku a současně nejdůležitější činností průzkumné skupiny bylo předání získaných informací nadřízenému stupni k dalšímu využití v rámci rozhodovacího procesu velitele. Značná pozornost byla proto věnována i spojovací přípravě. Důležitými prvky pro působení průzkumné skupiny jsou týmový duch, fyzická a psychická odolnost. 

Ačkoliv klimatické podmínky ve výcvikovém prostoru a spánkový deficit působily na všechny budoucí velitele průzkumných jednotek negativně, tito i přes tento handicap dokázali, že jsou schopni zadané úkoly splnit. Tímto výcvikem získali průzkumáci základní dovednosti ve své odbornosti, které si budou upevňovat následujícími výcviky. 


Autor: Karel Michenka  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube