Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Logistici na Univerzitě obrany procvičují mezinárodní spolupráci a působení na cizím území

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Logistici na Univerzitě obrany procvičují mezinárodní spolupráci a působení na cizím území

Počet shlédnutí: 357

15. 3. 2019 • Na Univerzitě obrany tento týden probíhá česká část mezinárodní výcvikové aktivity FOURLOG 2019. Ta navazuje na část rakouskou, která byla ve Vídni zahájena 4. března a účastní se jí vybraní studenti oboru logistika z vojenských vysokých škol České republiky (Univerzita obrany), Rakouska (Austrian Armed Forces Logistics School), Maďarska (National University of Public Services) a Srbska (Military Academy).

Garantem české části výcvikové aktivity je Katedra logistiky Fakulty vojenského leadershipu UO. Aktivita je zaměřena na realizaci logistického průzkumu pro rozmístění roty logistiky mechanizovaného praporu s možností využití vhodných stacionárních zařízení vybraných obcí a v prostředí, kde je nutné se spolehnout pouze na mobilní logistické prostředky roty logistiky. Aplikací vhodných metod na hodnocení výsledků logistického průzkumu studenti navrhují vlastní řešení rozmístění jednotky logistiky. Na logistický průzkum navazuje praktická část rozmístění vybraných prvků logistiky v polních podmínkách.

Mezinárodní složení účastníků aktivity umožňuje studentům poznat i rozdílné přístupy národní logistiky účastnických zemí, komunikovat v anglickém jazyce, přijímat týmová rozhodnutí a společně své výsledky interpretovat a obhajovat. Studenti mají možnost pochopit složitost logistického zabezpečení operace na cizím území, kde není možné využívat vlastní stacionární zařízení, uvědomit si význam jazykové bariéry při komunikaci s místním obyvatelstvem, které nehovoří žádným světovým jazykem, a jak je významná úloha překladatele, který není ovlivňován místními vlivnými skupinami.


​ 

Autor: Viktor Sliva


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa