Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti průzkumné specializace při vedení výcviku podřízených

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Studenti průzkumné specializace při vedení výcviku podřízených

Počet shlédnutí: 490

27.2.2019 • Kontrola připravenosti jednotlivce PAWPERSO, organizace a metodika výcviku, dodržování bezpečnostních standardů a imitace činnosti nepřítele představovaly hlavní náplň praktického výcviku studentů skupiny 14-5Pz v rámci předmětu Příprava v poli II v termínu 18. - 26. 2. 2019. Studenti studijní specializace Velitel průzkumných jednotek působili, za řízení akademických pracovníků K110, K111, K109 a instruktorů školního pluku, jako instruktoři vševojskového výcviku družstev studentů 2. ročníku FVT.

Odborná problematika jejich mentoringu byla zaměřena na činnost družstva při přípravě a vedení bojové činnosti. Samotný výcvik zahrnoval plánovací proces velitele družstva (TLP, Troops Leading Procedures), přípravu jednotky a prostoru, a provedení zadaného bojového úkolu. Taktický přesun, předávání signálů, průzkum zájmového prostoru, reakce na dělostřelecký přepad nebo napadení nepřítelem tvořily hlavní náplň procvičovaných činností. Pro názornost vytvořili studenti skupiny 14-5Pz vzorový plastický stůl prostoru operace družstva, na kterém také provedli ukázku vydání bojového rozkazu. 

Na každou výuku nebo výcvik se studenti-instruktoři museli dostatečně odborně připravit, aby byli schopni danou problematiku vysvětlit a podřízené naučit. Organizace a metodické řízení výcviku podřízených bude jednou z hlavních činností absolventů Univerzity obrany při službě u vojenských útvarů a zařízení AČR.

 

Autor: Jan Nohel 
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa