Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
14. ročník doktorandské konference FVL

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

14. ročník doktorandské konference FVL

Počet shlédnutí: 368

​18.2.2019 • Ve středu 6. února 2019 se pod záštitou děkana plukovníka gšt. doc. Ing. Ivo Piknera, Ph.D., konal již 14. ročník doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“, pořádané Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany. Konference umožnila studentům doktorských studijních programů prezentovat výsledky své vědecké práce, navázat kontakty ke spolupráci a vzájemně diskutovat řešené problémy v oblastech vojenského managementu, ekonomiky obrany státu, vojenské logistiky a dalších témat, korespondujících s tematickým zaměřením konference.

Konference byla zahájena úvodním slovem moderátora majora doc. Ing. Karla Šilingera, Ph.D., proděkana pro vědeckou činnost Fakulty vojenského leadershipu, na kterého svým úvodním slovem navázal osobně děkan Fakulty vojenského leadershipu a následovala úvodní přednáška brigádního generála v zál. Ing. Františka Mičánka z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.
 
Letošní ročník doktorandské konference probíhal v rámci jedné plenární sekce, které předsedal pan profesor PhDr. Miroslav KRČ, CSc. V průběhu dne vystoupilo 14 prezentujících z různých vysokých škol z ČR. Na závěr byly prezentovány dva příspěvky v anglickém jazyce. Konference se kromě studentů doktorských studijních programů zúčastnili také akademičtí a vědečtí pracovníci univerzit, ale i odborníci z praxe.
 
Výstupem z konference bude sborník s přiděleným ISBN, který bude účastníkům konference poskytnut v elektronické podobě, a který bude dostupný také na webových stránkách fakulty. Sborník bude obsahovat plné znění jednotlivých příspěvků.
 
 
Autor: Karel Šilinger
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa