Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Perspektivy využití simulační a trenažérové techniky v odborné přípravě studentů Univerzity obrany

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Perspektivy využití simulační a trenažérové techniky v odborné přípravě studentů Univerzity obrany

Počet shlédnutí: 273

​8.2.2019 • Ve středu 6. února se v prostorách Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnilo metodické zaměstnání Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) s cílem seznámit zástupce od vojenských útvarů a zařízení Armády ČR se současnými a perspektivními možnostmi využívání moderních technických prostředků vojenského vyučování a výcviku. 

Velitel a další příslušníci centra seznámili přítomné s výhledem rozvoje CSTT do roku 2025, včetně dislokace obou stávajících oddělení (Brno, Vyškov) do posádky Vyškov a jejich umístěním do jednoho centra výcviku v tzv. „White House". V blízké budoucnosti se budou výrazně rozšiřovat možnosti konstruktivní, virtuální a živé simulace, včetně jejich propojení v národním i mezinárodním měřítku. Metodického zaměstnání se účastnili velitelé a zástupci od jednotek, útvarů a velitelství 4. brigády rychlého nasazení Žatec a 7. mechanizované brigády Hranice, dále zástupci jednotek a útvarů druhů vojsk a služeb AČR a v neposlední řadě i příslušníci Univerzity obrany a Vojenské policie.


Za Univerzitu obrany byli přítomni učitelé z Katedry taktiky a Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu za účelem identifikace perspektivních možností CSTT a jejich využití pro zvýšení kvality a atraktivity odborné přípravy studentů velitelských specializací Vševojskový velitel, Velitel mechanizovaných a tankových jednotek a Velitel průzkumných jednotek. Inspirativní, pro rozšíření zapojení simulační a trenažérové techniky do odborné přípravy studentů, byly zejména odpolední ukázky možností jednotlivých trenažérů a simulátorů. Nově se nabízí možnosti širšího využití simulační a trenažérové techniky již v prvních ročnících studia v předmětu „Příprava v poli", zde jde zejména o simulátor ovládání a střelby z ručních zbraní SAVIT (SAAB Virtual Indoor Trainig). 

Pro odborný výcvik studentů ve 4. a 5. ročníku je možnost využívat prostředky virtuální a konstruktivní simulace a nově zaváděnou simulační a trenažérovou techniku vzhledem k zavádění nových zbraňových systémů a bojové techniky do AČR, kterou budou studenti po ukončení studia na Univerzitě obrany používat a jejich osádkám velet.

 

Autor: Pavel Zahradníček  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube