Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
V Hradci Králové proběhla největší středoevropská konference o zdravotní péči v oblastech zasažených katastrofou a válkou

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

V Hradci Králové proběhla největší středoevropská konference o zdravotní péči v oblastech zasažených katastrofou a válkou

Počet shlédnutí: 865

​11.12.2018 • Více než půl tisícovky účastníků navštívilo téměř dvě desítky přednášek a praktickou ukázku v rámci Konference válečné medicíny v Hradci Králové, uspořádané organizačním týmem v čele s nadrotmistrem Bc. Jiřím Némou nadporučíkem Mgr. et. Mgr. Tomášem Kučerou a rotnými Lenkou Čechovou, Lucií Čížkovou a Martinem Kovácsem. Náplň, průběh a význam konference shrnul nadrotmistr Néma.

Dovolím si trochu neskromně říci, že malým svátkem urgentní medicíny by šel nazvat 4. ročník největší konference ve střední Evropě, který se zabýval problematikou zdravotní péče v oblastech zasažených katastrofou a válkou – mám na mysli Konferenci válečné medicíny 2018. Tím pomyslným svátkem se stala ne snad kvůli samotným přednáškám, ale zejména díky atmosféře, která spojuje lidi s podobným zaměřením, profesí a velkou touhou po dalším vzdělání.

Letošní konferenci opět hostil malebný Hradec Králové. Je to město natolik spjaté a provázané s vojenským zdravotnictvím, že příhodnější lokalitu ani vybrat nelze. Nachází se zde jednak Fakulta vojenského zdravotnictví UO, jejímž děkanem je prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., ale i Agentura vojenského zdravotnictví. Hlavní představitelé těchto institucí byli natolik ochotni, že převzali nad konferencí záštitu, a osobně se jí zúčastnil například brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, který zároveň předsedá výboru náčelníků vojenských zdravotníků NATO. Dále akci zaštiťovala Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Ústřední vojenská nemocnice Praha v čele s prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. a plk. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. předseda Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP.  

Akce se zúčastnilo neuvěřitelných 580 návštěvníků a zaznělo na ní 18 přednášek, z toho dvě zahraniční. Účastníci měli možnost přihlásit se na konferenci do dvou sekcí na základě svých odborností, a to lékařské a nelékařské. Celodenní běh přednášek byl navíc doplněn o venkovní ukázku, která byla zajímavým zpestřením pro všechny zúčastněné po vydatném obědě.

Mezi jednotlivými přednášejícími se objevili vynikající a zkušení čeští lékaři a také zdravotníci, sloužící buď v armádě, nebo ve vyhlášených českých nemocnicích. Ze zahraničí vystoupili dva paramedici. Prvním byl Tim Cranton z Velké Británie (Reality Based Training) a druhým Michael Bernhardt z Německa (Summary from "World Trauma Symposium 2018"). Z českých zástupců na konferenci vystoupil plk. MUDr. Tomáš Henlín (Válečná Traumata), nrtm. Jan Vinš (Special Operation Surgical Team, Combat Medic), Štěpán Klen (IZS v situacich "válečné zóny" na domácím poli), pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. (Stav farmakologické radioprotekce, nervově paralytické látky v současnosti), kpt. Ing. Mgr. Tomáš Vašek (Bojový stres), MUDr. David Tuček (Hypertermie), pplk. MUDr. Radek Uher (Nejčastější chyby v přednemocniční péči na bojišti z pohledu lékaře Role 2), prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Neodkladná péče u poraněných dětí), MUDr. Miloš Sázel (Zdravotní postižení potápěčů), MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. (Infekční choroby ohrožující české vojáky na misích), plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. (Moderní postupy v přednemocniční péči u válečných poranění s masivním krvácením – koncept RCRD a walking blood bank) a MUDr. Tomáš Šebek (Humanitární medicína ve válečném konfliktu s limitovanými zdroji). Jednotlivé sekce moderovali por. PharmDr. Jan Bavlovič a npor. MUDr. Bc. Jiří Kotek. 

Pokud někdo akci nemohl navštívit, popřípadě její konání vůbec nezaznamenal, tak si bude moci přednášky najít na webu, sociálních sítích a YouTube organizace Via Protect.Autor: Jiří Néma  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa