Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Odstartoval seriál dnů otevřených dveří pro zájemce o studium na UO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Odstartoval seriál dnů otevřených dveří pro zájemce o studium na UO

Počet shlédnutí: 516

7.12.20108 • Stovky středoškoláků, mnozí z nich v doprovodu rodičů či přátel, navštívily ve čtvrtek 6. prosince první z letošních dnů otevřených dveří, které pro zájemce o studium pořádají fakulty Univerzity obrany. Těžištěm v nabídce jediné vysoké vojenské školy v České republice jsou pětileté magisterské studijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu AČR.

Bližší informace o studijních programech  Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické, Kybernetická bezpečnost, Řízení a použití ozbrojených sil a Technologie pro obranu a bezpečnost mohli zájemci získat na prezentacích obou brněnských fakult, které probíhaly ve velkokapacitních učebnách v Kasárnách Šumavská. „Chtěl jsem se podívat, zjistit, jaké to tady je," vysvětlil důvod své návštěvy Dominik Bodola ze Střední průmyslové školy v Přerově, který by měl zájem věnovat se leteckým technologiím. O práci v armádě se kromě internetových stránek informoval u svého kamaráda, který je vojákem z povolání.

O specifických součástech vojenského studia si návštěvníci dne otevřených dveří mohli učinit představu v dynamických prezentacích, které pro ně připravili studenti 3. ročníku, ať už šlo o ukázku taktických činností na nástupišti kasáren či o ukázku boje zblízka MUSADO MCS. Téměř po celou dobu trvání dne otevřených dveří mohli zájemci využít příležitost a návštěvu kasáren spojit s podáním přihlášky ke studiu a k úkonům potřebným k zahájení kariéry vojáka z povolání. Přihlášku si v Brně podalo 110 uchazečů o studium.

Příprava na přijímací řízení pro příští akademický rok se rozebíhá zcela naplno. O víkendu 15. – 16. prosince pořádá Univerzita obrany v objektu Kounicova 44 přípravný kurz pro uchazeče o vojenské studium na Fakultě vojenského leadershipu a  Fakultě vojenských technologií. Kurz je zaměřen na předměty, ze kterých budou zájemci o studium skládat přijímací zkoušky. Cyklus dnů otevřených dveří pak bude pokračovat 12. ledna na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a 24. ledna znovu na brněnských fakultách v areálu Kasáren Šumavská.


Autor: Viktor Sliva 

 


  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa