Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference TAKTIKA 2018 se zabývala výstavbou těžkého brigádního úkolového uskupení

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Konference TAKTIKA 2018 se zabývala výstavbou těžkého brigádního úkolového uskupení

Počet shlédnutí: 673

4.12.2018 • Fakulta vojenského leadershipu přivítala ve dnech 28. a 29. listopadu jednu z nejdůležitějších vojensko-odborných konferencí pod názvem „TAKTIKA 2018". Jednalo se po roční přestávce o již 23. ročník této významné události, letos na velmi aktuální a věcné téma spojené se zahájeným akvizičním procesem na nákup nové těžké pancéřované techniky – Výstavba těžkého brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády.

V úvodu formuloval předřečník a zároveň hlavní organizátor konference a vedoucí Katedry taktiky Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. Jaroslav Kozůbek svá očekávání z této konference: „Očekávám věcné, pracovní a konstruktivní prostředí s tvorbou zásadních závěrů důležitých pro efektivní rozvoj úkolového uskupení."

Hlavní řečník konference generálporučík Ivo Střecha pak přednesl stěžejní referát, v němž vymezil základní směřování plánů akvizic vozidel, systémů řízení a termínů, ke kterým jsou plánovány operační schopnosti uskupení, a také faktory ovlivňující koncepci výstavby.

Věcná témata všech 25 vystoupení a referátů byla doplňována diskuzemi, které konkrétně konfrontovaly názory odborníků na samotná témata. K přednášejícím, kromě již zmíněného ředitele sekce rozvoje sil generálního štábu generálporučíka Ivo Střechy, patřili ředitel sekce podpory generálmajor Jaromír Zůna, ředitel odboru rozvoje pozemních sil plukovník gšt. Pavel Lipka, děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Ivo Pikner, ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií generálporučík v.v. Jaroslav Kolkus, velitelé vojenských útvarů pozemních sil, vedoucí kateder Univerzity obrany, či zahraniční účastníci z Ministerstva obrany Slovenské republiky, Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky a také  z Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši.

Tím, že víc jak stovku delegátů konference tvořili převážně významní odborníci nejen z oblasti mechanizovaného vojska, ale také širokého spektra druhů vojsk, setkání dokázalo vytvořit velmi pracovní prostředí a přinést řadu nových konsensuálně akceptovatelných myšlenek, které se promítly do závěrů konference.

Několikrát v rámci konference zazněl názor, že nejde o to, pouze nakoupit drahou techniku, ale vybudovat funkční a efektivní všestranně zabezpečené uskupení sil s rozhodnou schopností manévru a maximální efektivitou promítající se v očekávaných a požadovaných vlastnostech každého systémově zahrnutého prvku.

Přínosné názory doplnili odborníci z oblasti zejména dynamicky se rozvíjejících oblastí elektronického boje a vojenského průzkumu, dále příspěvky z oblasti personalistiky či reálné pohledy velitelů jednotek na celou koncepci výstavby úkolového uskupení. Druhý den konference zazněly mimo jiné také příspěvky z oblasti ženijního vojska přinášející informace o vývoji nového nekonvenčního mostu pro potřeby vojsk.

Často došlo k otevření otázky, která doposud nebyla řešena, či její řešení musí být realizováno z více pohledů různě zaměřených kompetentních osob. Přes velmi náročný program samotné konference bylo možné nalézt prostor pro výměnu osobních názorů a kontaktů. Realizaci konference podpořila řada civilních firem, které v podvečerním bloku seznámily delegáty s portfoliem nabízených produktů pro výcvik a vedení boje v rámci krátkých příspěvků.

Závěrem došlo k jednoznačnému vyjádření zásadního významu celé konference a potřebě v obdobných setkáních pokračovat formou intenzivních workshopů průřezem celého příštího roku. Se zásadními závěry, odsouhlasenými delegáty konference budou seznámeny kompetentní osoby v rámci výstavby sil, dále odpovědné osoby a výběrové komise podílející se na přípravě akvizičních procesů nové techniky a materiálu.

Nejen počet kompetentních delegátů, ale celkové klima, pracovní nasazení a snaha o dosažení reálného koncensu napříč řadou otázek a různých spekter řešení celé široké problematiky brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mb jednoznačně akcentuje výrazný úspěch a široký význam celé konference.

Autor: Luděk Rak, foto: Viktor Sliva
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa