Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ministerstvo obrany nastínilo průmyslovým firmám své potřeby při ochraně proti zbraním hromadného ničení

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Ministerstvo obrany nastínilo průmyslovým firmám své potřeby při ochraně proti zbraním hromadného ničení

Počet shlédnutí: 314

3.12.2018 • Dne 29. listopadu 2018 se pod záštitou Odboru průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky uskutečnil Průmyslový den orientovaný na problematiku CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) ochrany. Cílem této akce bylo umožnit setkání zástupců AČR podílejících se na řešení CBRN Defence se zástupci českých společností obranného průmyslu specializujících se na CBRN produkty. 

Program pracovního jednání byl orientován na představení činnosti, vybavení a předpokládaný rozvoj jednotek chemického vojska AČR, které zastupovali příslušníci Sekce rozvoje sil MO, 31. prchbo a Ústavu OPZHN Univerzity, a na představení portfolia jednotlivých zastoupených společností. V rámci tohoto bloku jednání byla zařazena i prezentace představitele Ústavu OPZHN UO Ing. Petra Žuji, Ph.D., který přítomné seznámil se strukturou Univerzity obrany, posláním Ústavu OPZHN, které ústav plní ve prospěch rezortu MO a zejména pak chemického vojska AČR, a nastínil tak i možnou spolupráci s předmětnými společnostmi. Po těchto prezentacích pak probíhala diskuse k dané problematice a byly představeny možné směry vzájemné spolupráce.  Na závěr jednání pak zástupce Odboru průmyslové spolupráce MO konstatoval, že průmyslový den splnil předpokládané cíle, a umožnil tak navázání užší spolupráce mezi rezortem MO a společnostmi českého průmyslu orientovanými na CBRN produkty a byl tedy vytvořen základní předpoklad pro užší vzájemnou spolupráci při naplňování potřeb rozvoje jednotek chemického vojska AČR.

Autor: Petr Žuja  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa