Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mění se klima? Odpověď hledal seminář na Katedře vojenské geografie a meteorologie

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Mění se klima? Odpověď hledal seminář na Katedře vojenské geografie a meteorologie

Počet shlédnutí: 423

3.12.2018 • Ve středu 28. 11. se v rámci výuky Vojenské geografie uskutečnil seminář na téma „Klimatická změna a její dopady", na který byli pozváni i studenti ostatních učebních skupin oboru VGM, akademičtí pracovníci a hosté. Vzhledem k aktuálnosti a určité kontroverznosti daného tématu byli přizváni dva odborně způsobilí přednášející. 

První příspěvek si připravil absolvent Vojenské akademie v Brně a dlouholetý pracovník vojenské meteorologické a civilní hydrologické předpovědní služby – podplukovník v.v. RNDr. Vilibald Kakos. Ve svém vystoupení se zaměřil především na problematiku hydrometeorologických extrémů a četnost jejich výskytu v čase. Druhým přednášejícím byl kapitán Mgr. Petr Kolář, Ph.D., který se po absolvování studií na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity stal příslušníkem Katedry vojenské geografie a meteorologie. K tématu změny klimatu přiblížil aktuální vědecké poznatky týkající se příčinných souvislostí a budoucích odhadů. Ve zbývajícím čase semináře odpovídali přednášející na dotazy z publika, jejichž množství limitoval konec vyučovací hodiny.  


Obr. 1. Časový vývoj antropogenních faktorů působících na klimatický systém Země v uplynulých 12 000 letech

Obr. 2. Časový vývoj vlivu přirozených klimatotvorných faktorů na globální teplotu z meteorologických stanic (modře) a satelitních měření (červeně) v období 1979–2011 (MEI – interakce oceán-atmosféra, AOD – vulkanická aktivita, TSI – solární aktivita); převzato z Foster & Rahmstorf (2011).


Autor: Jaromír Čapek  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa