Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Udělení čestného historického názvu Kurzu GŠ

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Udělení čestného historického názvu Kurzu GŠ

Počet shlédnutí: 549

3.12.2018 • 35. Kurz Generálního štábu, jenž od září probíhá v Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany, byl nyní nazván jménem českého vlastence generála Heliodora Píky, který se stal jednou z prvních obětí komunistického režimu po únoru 1948. Dekret o udělení historického přídomku „Kurz armádního generála i. m. Heliodora Píky" předal v pátek 30. listopadu v Brně 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun. 

Osobnost generála Heliodora Píky přítomným představil účastník kurzu podplukovník Jiří Veselý. Heliodor Píka byl československý legionář ve Francii, vojenský atašé, významný představitel zahraničního protinacistického odboje a po únorovém převratu oběť komunistického režimu. V případu generála Píky šlo o vykonstruovaný proces zakončený jeho justiční vraždou dne 21. června 1949 v plzeňské věznici na Borech. Dnes není již žádných pochyb o tom, že proces byl iniciován ze strany sovětských nejvyšších míst. Na rehabilitaci museli čekat jeho nejbližší – manželka se synem téměř dvě desetiletí. Skutečnou rehabilitaci generála Píky jako aktivního účastníka prvního i druhého odboje, vlastence, vojáka a diplomata však umožnily teprve změny ve společnosti po listopadu 1989 – po čtyřiceti letech. 

Generálporučík Jiří Baloun ve svém projevu po předání dekretu nejprve hovořil o roli odvahy a morálky v průběhu kariéry důstojníka. Je to specifické povolání být vojákem z povolání – důstojníkem a vyžaduje určité charakterové, osobnostní vlastnosti a předpoklady, které jsou potřebné pro výkon tohoto povolání. „Jako budoucí generálové proto věnujte velkou pozornost výběru lidí na velitelské a řídící funkce v armádě," zdůraznil mimo jiné generál Baloun. 

Poté se soustředil na vzdělávání důstojníků v Kurzu Generálního štábu, který je nejvyšším resortním kariérovým kurzem. Podle něj je důležité, aby posluchači kurzu získali především přehled a znalosti z oblasti mezinárodní politiky, bezpečnostní a obranné politiky a strategického myšlení, tedy nejen znalosti z vojenského umění a operační taktiky. Dále se zmínil o narůstání významu nových technologií, jako jsou kybernetika a robotika, včetně hybridních válek. K těmto tématům pak proběhla rozsáhlá diskuse. 

Na závěr setkání ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií generálporučík ve výslužbě Jaroslav Kolkus v zastoupení rektora-velitele UO předal pamětní medaili Univerzity obrany generálporučíkovi Jiřímu Balounovi za mnohaletou spolupráci s centrem a pomoc při vytváření koncepce kariérové přípravy důstojníků AČR.

 

Autor: Pavel Pazdera  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa