Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
The International Day

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

The International Day

Počet shlédnutí: 357

29.11.2018 • Dne 15. listopadu 2018 se na Klubu Univerzity obrany uskutečnil již tradičně International Day, jehož cílem bylo oficiálně a vzájemně představit zahraniční studenty studující v zimním semestru akademického roku 2018/2019 na naší univerzitě v rámci programu Erasmus+. 

Úvodní slovo pronesli proděkan pro vnější vztahy a rozvoj, pan pplk. Ing. Jan Drozd, Ph.D. a koordinátorka programu Erasmus+ paní PaedDr. Lenka Paučová, kteří studenty společně uvítali a zároveň tak oficiálně zahájili celou akci.

Smyslem samotného International Day je především prezentace příslušných zemí, ze kterých zahraniční studenti na naši fakultu přicestovali. Především se jedná o prezentaci své domovské země v obecném měřítku, s představením národního jazyka, zvyklostí, tradic, jazyka, kultury, ale například i gastronomie. Volba stylu prezentace je ponechána na studentech z jednotlivých zemí, čímž je zajištěna určitá rozmanitost v jednotlivých prezentacích. Některá vystoupení bývají již tradičně doplněna o ukázky přípravy národních jídel, společně s představením konkrétních zvyklostí dané země či svého kraje. Kromě toho studenti představili zaměření svého studia a univerzitu, na které studují.

V zimním semestru 2018/2019 přijelo na Fakultu vojenského leadershipu celkem 16 studentů ze tří zemí – Polska, Litvy a Rumunska, přičemž největší zastoupení mělo již tradičně Polsko. Studenti fakulty vojenského leadershipu (patroni) si navíc pro své zahraniční kolegy připravili zábavně-naučný kvíz, jenž měl prověřit dosavadní znalosti zahraničních studentů o České republice.

Po oficiální části akce následovala část neoficiální, kde všichni studenti společně pokračovali v konverzaci na témata, která zazněla v průběhu prezentací, ale i mnoho dalších. Na závěr celé akce organizátoři poděkovali všem zúčastněným studentům za svědomitou přípravu svých prezentací a za veškerou aktivitu a pomoc při organizaci akce.

Další International Day je plánován na letní semestr roku 2018/2019, kdy přijedou noví zahraniční studenti, kterých bývá podstatně více, než v zimním semestru, z čehož se dá usuzovat, že příští International Day bude ještě bohatší, co se týče nejen samotných prezentací, ale bezesporu i výměny vzájemných zkušeností, postřehů a nápadů.
 

Autoři: Lenka Paučová, Josef Krahulec  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa