Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Absolventi dělostřelecké specializace se podělili se studenty UO o své zkušenosti z praxe

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Absolventi dělostřelecké specializace se podělili se studenty UO o své zkušenosti z praxe

Počet shlédnutí: 527

26.11.2018 • Ve dnech 21. a 22. listopadu zorganizovali studenti 5. ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek první setkání absolventů tohoto modulu na své alma mater. Z řad absolventů UO se setkání zúčastnili nejen dělostřelci z Jinců a od minometných baterií mechanizovaných praporů obou brigád, ale i ti, kteří se již „řemeslu kanonýrskému" nevěnují a slouží na jiných útvarech, ale přesto jsou stále oddaní Svaté Barboře – patronce dělostřelců.

Po společném focení zahájil setkání na Klubu UO, kterého se kromě páťáků zúčastnili také studenti 4. ročníku, osobně děkan Fakulty vojenského leadershipu a ve svém vystoupení také zmínil svůj blízký vztah k dělostřelectvu a úctu k tradicím, jenž tento druh vojska udržuje.

Celé zaměstnání bylo koncipováno jako předání zkušeností, tzv. lessons learned. V úvodní části vystoupili studenti 5. ročníku a představili absolventům svůj současný studijní program nejen pro srovnání s jejich tehdejším studiem, ale i pro představu, aby jako jejich budoucí velitelé věděli, co očekávat od svých potenciálních podřízených přicházejících z Univerzity obrany v příštím roce.

V bohaté diskuzi, které se zúčastnil i děkan fakulty, se rozebírala celá řada témat nejen z oblastí, co studenty čeká v praktickém životě u útvarů po skončení studia na UO, ale i názory absolventů i studentů na možnosti zefektivnění studijního programu i samotného studia. V rámci diskuze byl studenty položen nespočet dotazů zejména z problematiky, jako je motivace podřízených a čemu věnovat pozornost při nástupu na pozici velitele, a zazněla řada dalších zajímavých témat. Velmi pozitivní byla otevřenost diskuze, kdy absolventi i studenti vyjádřili svůj pohled na klady i zápory jejich studia a jeho přínosu pro praktický život v podmínkách vojenských útvarů. 

Večerní program již probíhal ve zcela neformálním duchu u slavnostní večeře a zakončen byl soutěží v bowlingu o cenu pro nejlepšího hráče celého setkání, který byl zároveň vyhlášen „cechmistrem dělostřelectva". 

Z průběhu prvního setkání vyplynulo, že je všichni účastníci vnímají jako velmi přínosné, a že si každý odnáší nejen užitečné poznatky a nové kontakty, ale i přesvědčení, že se v dalších letech budou všichni rádi vracet. Zároveň pevně věříme, že tímto setkáním vznikla na Univerzitě obrany nová tradice, která jen potvrdí tradiční semknutost dělostřelců.
 

Autoři: studenti 5. ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek, foto: Viktor Sliva
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa