Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

Počet shlédnutí: 2375

​26.11.2018 • Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se na Klubu Univerzity obrany uskutečnil historicky první workshop, konaný při příležitosti založení Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Jeho tématem bylo „Vzdělávání v oblasti vojenského zpravodajství a zpravodajského zabezpečení AČR – historie a budoucnost". Workshopu se zúčastnili zástupci strategicko-operační úrovně velení a řízení a taktického stupně Armády České republiky, i zástupci akademické obce. 

Mezi řadou významných hostů byl ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) brigádní generál Jan Beroun, ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje ministerstva obrany (OVPzEB MO) plukovník gšt. Vladimír Lang, prorektor pro kvalitu UO doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. a děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. Ivo Pikner.

Děkan Fakulty vojenského leadershipu, který jménem rektora – velitele UO přivítal všechny přítomné, ve svém vystoupení zdůraznil potřebu vzdělávání v oblasti VZ a zpravodajského zabezpečení AČR (ZZ AČR), která vedla k založení nové katedry. „Tato katedra dnem 1. září 2018 historicky navázala na svou předchůdkyni – Katedru vojenského zpravodajství a elektronického boje. Všem jejím příslušníkům přeji mnoho úspěchů a zdaru v další práci a edukačních aktivitách," uvedl plukovník gšt. Pikner. 

Programově byl workshop rozdělen na dvě části. V úvodu se účastníkům představil plukovník gšt. Libor Kutěj, který na základě výsledků výběrového řízení bude od 1. února 2019 zastávat funkci vedoucího K-111. Cílem první části bylo vyměnit si názory a diskutovat otázky budoucnosti vzdělávání zabezpečovaného UO, respektive K-111. Doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. představil specifika výchovy a vzdělávání důstojníka AČR. V návaznosti na jeho vystoupení seznámil podplukovník Petr Hlavizna, zastupující vedoucí K-111, všechny přítomné se schopnostmi katedry a výzvami, které před akademickými pracovníky stojí. Dále objasnil způsob, jakým katedra bude naplňovat svoji nejvyšší prioritu – výchovu a vzdělávání důstojníků specialistů zpravodajských a průzkumných vojenských odborností. Ředitelé VZ a OVPzEB MO jako gestoři vojenských odborností VZ a ZZ AČR, ve svých vystoupeních specifikovali požadavky směrem ke K-111 a UO jako takové. Požadovanou prioritou odborníků z praxe směrem ke K-111 je flexibilita. Katedra musí být schopna adekvátně reagovat na změny v bezpečnostním prostředí, které musí implementovat do výchovného a vzdělávacího procesu. 

Druhá část workshopu proběhla za účasti studentů 4. a 5. ročníku, studijních modulů – Management informačních zdrojů, Velitel průzkumných jednotek a Radioelektronický boj. Studentům byly prezentovány požadavky na schopnosti, znalosti a dovednosti, které na ně jako na budoucí důstojníky – specialisty AČR budou po skončení UO kladeny.  

Ředitelé VZ a OVPzEB MO a velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Pavel Varmus v rámci workshopu ocenili doc. Ing. Oldřicha Horáka, CSc., odborníka na oblast zpravodajství, za jeho celoživotní přínos a dlouholetou práci ve prospěch zpravodajské komunity.  

Součástí workshopu byla prezentace systémového řešení v oblasti C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) a praktická ukázka prostředků elektronického boje, jež představil partner akce – URC Systems, spol. s r. o. Organizátoři děkují společnosti za její podíl na úspěšném průběhu workshopu. 

Setkání tohoto typu jsou pro rozvoj odborností VZ a ZZ AČR velmi podstatná a je na místě i nadále vzájemně komunikovat a v pracovních jednáních pokračovat.

 

Autoři: Karel Michenka, Jolana Fedorková, foto: Jan Nohel
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa