Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Student vojenského lékařství Josef Klečatský získal cenu Josefiny Napravilové

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Student vojenského lékařství Josef Klečatský získal cenu Josefiny Napravilové

Počet shlédnutí: 371

22.11.2018 • Cenu Josefiny Napravilové, z jejíhož fondu jsou podporováni studenti lékařství, získal v kategorii nejlepší student prvního ročníku Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany četař Josef Klečatský.  

Voják, záchranář a člověk, který si jde za svými cíli. Četař Josef Klečatský už jako student záchranářství na Univerzitě obrany prokázal, že píle a pravidelná příprava je v životě důležitá, což v armádě platí dvojnásob. Voják je přece odhodlaný za obranu své vlasti nasadit i svůj život a to znamená být řádně připraven. Kléča, jak se četaři mezi přáteli říká, absolvoval bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář a jako premiant ročníku se rozhodl, že se bude dále vzdělávat a své vědomosti rozšiřovat. Proto mu bylo umožněno zúčastnit se přijímacích zkoušek na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové. Příjímacím řízením nejenže úspěšně prošel, ale byl druhý nejlepší ze všech přijímaných uchazečů. Tak se Josefu Klečatskému otevřely dveře k pokračování ve studiu, tentokrát již v programu vojenský lékař. 

Uběhl rok a pan četař opět zabodoval. Po úspěšném zvládnutí všech studijních povinností a zkoušek dosáhl po prvním ročníku vážený průměr známek 1,00 a stal se tak jedním ze tří nejlépe hodnocených studentů prvního ročníku na FVZ Hradec Králové.  Dne 6. listopadu tak mohl na zasedání vědecké rady lékařské fakulty hrdě převzít ocenění paní Josefiny Napravilové včetně finančního daru z jejího fondu.

Když jsem s panem četařem mluvil o tom, jak studuje, poznal jsem, že je to velice skromný a slušný člověk, a tak bych ho také charakterizoval. Hovořil o tom, jak byl v prvním ročníku fascinován histologickými preparáty a každá objevená buněčná struktura mu přinesla radost. Latinsky už uměl z předchozích studií, a tak mu v tomto jazyce nedělala problém ani deklinace, ani tvoření slovních spojení ve správném pádu. Přípravám věnuje četař Klečatský podstatnou část týdne a o víkendu se věnuje svým zájmům a odpočinku. Ocenění, které získal, ho velmi potěšilo, byť o pozici nejlepšího studenta neusiloval.

O paní Josefině Napravilové a její laskavosti a lidskosti ví hodně, vždyť byla nositelkou Řádu Tomáše Garrigua Masaryka a za svůj život vykonala mnoho dobrého. Navíc věnovala podstatnou část svého majetku několika lékařským fakultám. Jejím přáním bylo odměnit nejlepšího studenta prvního ročníku a nejlepšího absolventa, a proto vznikl fond nesoucí její jméno.  

Závěrem pan četař poznamenal, že do dalších let studia se velmi těší a kariéra vojáka a budoucího armádního lékaře ho naplňuje.  Přeji mu, aby si za svojí myšlenkou šel, byl velkým přínosem pro Armádu České republiky a své řemeslo vykonával kvalitně a skromně.


Autor: Pavel Nejedlý
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube