Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání NATO Medical Sharing Group na Fakultě vojenského zdravotnictví

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Jednání NATO Medical Sharing Group na Fakultě vojenského zdravotnictví

Počet shlédnutí: 333

8.11.2018 • Ve dnech 16. - 18. října se na akademické půdě Fakulty vojenského zdravotnictví UO konalo 3. jednání NATO Medical Sharing Group. Na úvod přivítal všechny účastníky děkan fakulty profesor Boštík. V následujících vystoupeních zdůraznil brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitele Agentury vojenského zdravotnictví důležitost sdílení získaných zkušeností ve vojenské medicíně, zatímco ředitel MILMED COE plukovník László Fazekas poukázal na to, že je třeba, aby národy sdílely své získané poznatky a zkušenosti z oblasti vojenského zdravotnictví s Aliancí. 

Jednání předsedal plukovník Jack Taylor (US NAVY) a spolu s podplukovníkem Tamasem Bognarem informovali účastníky o výsledcích 1. konference o civilně-vojenské interakci v oblasti zdravotnictví a o poznatcích z mezinárodního cvičení Vigorous Warrior 2017.

Následovala tématická přednáška "Museum 2018", která vyhodnotila reakci integrovaného záchranného systému na teroristický útok v pražském metru. Dále byly představeny poznatky z procesu STRATEVAC, poznatky ze zahraničních operací ozbrojených sil ČR, operace PANAKA (Pákistán), zkušenosti ze cvičení Medical Man 2018 a proces Lessons Learned v nizozemské, německé a britské vojenské zdravotnické službě. 

V závěrečném dni se všichni účastníci shodli na několika doporučeních, která budou představena na příštím zasedání COMEDS (The Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO) a na budoucích cílech tohoto panelu se zaměřením na civilně-vojenskou spolupráci a aktivnější sdílení poznatků a zkušeností v rámci MILMED COE knowledge management portálu.


  

Autor: Tomáš Vašek  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube