Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
BASIC ATC PROCEDURE COURSE

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

BASIC ATC PROCEDURE COURSE

Počet shlédnutí: 223

​5.11.2018 • V průběhu závěrečných stáží 4. ročníku, jsme se jako studenti modulu Řízení letového provozu zúčastnili dvoutýdenního  kurzu „BASIC ATC PROCEDURE COURSE" v prostorech Simulačního centra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši. Cílem kurzu bylo získat základní praktické a doplňující teoretické znalosti v oboru řízení letového provozu. 

Kurz proběhl na základě předešlé dohody vedení Simulačního centra na Akadémii  Ozbrojených Síl v Liptovském Mikuláši a vedoucího katedry Letectva plk. gšt. Ing. Miloslavem Bauerem, Ph.D. Počáteční náplní kurzu bylo teoretické seznámení s předpisy a vzdušným prostorem Slovenské republiky. Po absolvování úvodní série přednášek kurz pokračoval praktickým výcvikem na simulátorech ŘLP, konkrétně na stanovištích TWR, APP, ACC a PAR. Kurz probíhal i za podpory aktivních řídících, instruktorů a vedoucích jednotlivých vojenských stanovišť ŘLP SR. V průběhu simulací jsme si prakticky ověřili získané znalosti z výuky i předchozích stáží. Každá simulace byla zakončena individuálním vyhodnocením a rekapitulací postupu ze cvičení. Náročnost cvičení se v průběhu kurzu postupně zvyšovala až po nácvik nouzových situací a postupů při nenadálých situacích za letu. Celý kurz byl slavnostně zakončen předáním certifikátů a upomínkových předmětů.

Celkovou organizaci kurzu, jeho náplň i přístup instruktorů hodnotíme více než kladně. Přínos v podobě znalostí a zkušeností z oblasti leteckých postupů a frazeologie byl nenahraditelný. Ze získaných zkušeností budeme čerpat nejen v kurzu, který absolvujeme po ukončení studia, ale i v celém našem profesním životě.


Autor: Andrea Trávníková  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube