Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zahájení kariérových kurzů

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Zahájení kariérových kurzů

Počet shlédnutí: 484

6.9.2018 • Ve středu 5. září proběhlo v aule Univerzity obrany slavnostní zahájení studia posluchačů kariérových kurzů, konkrétně 35. kurzu Generálního štábu a dvou cyklů kurzů pro vyšší důstojníky. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka MO JUDr. Vladimír Krška a představitelé vedení Univerzity obrany v čele s prorektorem UO pro rozvoj a internacionalizaci plukovníkem Luďkem Jedličkou. 

Prorektor Jedlička ve svém úvodním vystoupení časově zarámoval zahájení kurzů do kontextu současné bezpečnostní situace ve světě a z něj vyplývajících požadavků na vzdělávání důstojnického sboru: „Kurz Generálního štábu musí připravit posluchače na zvládání neurčitostí a asymetrií, ale hlavně inspirovat a motivovat k potřebě dalšího sebevzdělávání a vlastního osobnostního rozvoje." V tomto akademickém roce bylo do kariérových kurzů zařazeno celkem 101 důstojníků, kteří prošli náročným výběrem.  

Zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián rozdělil své vystoupení na dvě části. V té první připomněl některé významné mezníky v dějinách vojenského myšlení a vojenské vědy a také potřebu navázat na tradici meziválečné vojenské školy, která připravila kvalitní důstojnický sbor. „Od vojáka, vyššího důstojníka naše společnost očekává nejen vlastenectví, odvahu, vysoký morální kredit, ale předpokládá se, že bude mít všeobecný rozhled, tvůrčí myšlení, schopnost rychle a správně se zorientovat v souvislostech dnešního světa," uvedl generálmajor Kocián. Ve druhé části svého vystoupení pak seznámil přítomné posluchače s prioritami výstavby AČR a nové Koncepce velení a řízení.

Garantem kariérových kurzů, které jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání důstojníků Armády ČR, je Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Sedmiměsíční Kurz Generálního štábu pro vybrané vyšší důstojníky k přípravě na významné funkce se stanovenou hodností plukovník nebo brigádní generál je zaměřen na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. V pětiměsíčním prezenčním a desetiměsíčním kombinovaném Kurzu pro vyšší důstojníky se budou vzdělávat důstojníci v hodnosti od kapitána mající předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností major a podplukovník.

Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube