Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Čtyři dny dřiny, prověrky vojensko-praktických dovedností

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Čtyři dny dřiny, prověrky vojensko-praktických dovedností

Počet shlédnutí: 575

30.8.2018 • Mnohakilometrové přesuny, zdolávání překážkových drah, ostré střelby, překonávání vodního toku, topografie nebo první pomoc. To jsou jen některé činnosti, které plnili během vojensko-praktické soutěže studenti druhého ročníku Fakulty vojenského leadershipu. V terénu vojenského výcvikového prostoru Březina působili nepřetržitě čtyři dny, ve dne v noci s plnou výstrojí a výzbrojí.

Vojensko-praktická soutěž představuje všestrannou prověrku jak teoretických znalostí, tak zejména praktických dovedností, vytrvalosti, fyzické připravenosti, psychické odolnosti a vůle splnit i nejnáročnější úkoly. Na základě dosažených výsledků ve vojensko-praktické soutěži a dalších kritérií jsou pak studenti zařazováni do studijních modulů. Takže zájemci o zařazení do velitelských modulů, například „velitel průzkumných jednotek" se při této činnosti snaží co nejlépe uspět.

„Není moc času na jídlo, odpočinek a spánek. Tady následují jednotlivé disciplíny a úkoly krátce za sebou. Je to dřina, ale dáváme to," říká desátník Michael Nevřiva. Během prvních dvou dnů soutěže museli studenti absolvovat zrychlený přesun na deset kilometrů s osmi kilovou zátěží, překážkovou dráhu NATO v areálu velitelství výcviku, více jak dvacetikilometrový pochod se zátěží – muži 20 kilogramů a ženy 10 kilogramů, taktickou dráhu bojovníka s důmyslnými překážkami a úkoly, vojenské plavání – překonávání vodního toku, manipulaci s útočnou puškou Bren, pancéřovkou RPG-7 a hod granátem na cíl, chemickou přípravu, prověrku topografických znalostí a zdravotních dovedností. Přitom spali jen necelé tři hodiny. 

„Vojensko-praktická soutěž je součástí předmětu Příprava v poli II a má několik etap. Další dva dny čekají na studenty střelby z ručních zbraní, plnění úkolů na odborných pracovištích, noční přesun na dvacet kilometrů a prověření schopností správného rozhodování po zátěži, které budou u studentů realizovat příslušníci Katedry leadershipu," upřesňuje řídící výcviku major Pavel Zahradníček z Katedry taktiky. 

Studenti Univerzity obrany na konci druhého ročníku by měli zvládnout praktickou přípravu a řízení základních taktických činností družstva. Tedy dokázat velet družstvu v bojové činnosti. „Letní výcvik hodnotím kladně. Je to tu náročné, ale mnohému se naučíme," uvádí na adresu letní přípravy v poli desátník Jiří Jurák, který právě absolvoval překonání vodního toku. Studenti překonávají vodní překážku s veškerým materiálem, jen útočné pušky zaměňují za gumové atrapy. Voják přitom nesmí nic ztratit. Na správné provedení úkolu z vojenského plavání dohlíží kapitán Tomáš Novohradský z Centra tělesné výchovy a sportu UO. 

Mezi studenty Univerzity obrany vidíme i několik vojáků v polních stejnokrojích příslušníků slovenské armády. Jedná se o studenty Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši, kteří se také účastní vojensko-praktické soutěže. „Máme zde deset studentů ze slovenské vojenské vysoké školy. Pravidelně přijíždí na letní výcvik a aktivně se zapojují do všech praktických činností," objasňuje major Pavol Lopuchovský, vedoucí oddělení výcviku školního pluku Univerzity obrany.

 

Autor: Pavel Pazdera         Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube