Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Poslední zvonění pro nadstavbové studium na Katedře systémů PVO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Poslední zvonění pro nadstavbové studium na Katedře systémů PVO

Počet shlédnutí: 562

13.7.2018 • Vše někdy začíná a někdy končí… Studenti nadstavbového magisterského studia naší katedry začali svou cestu za inženýrským diplomem před dvěma lety. Ti pak, kteří prošli úskalími zkoušek jak všeobecných předmětů, tak specializace, se ve dnech 10. a 11. července 2018 postavili před státní zkušební komise, aby obhajobou svých diplomových prací a zodpovězením zkušebních otázek dovršili své úsilí na cestě k vytouženému akademickému titulu. Nebyla to cesta vždy zcela jednoduchá a řada z těch, kteří studium zahájili se ke státním zkouškám nepropracovala.

Pro katedru to byly poslední závěrečné zkoušky dvoustupňového navazujícího studia v prezenční formě. Tito naši poslední „prezenční páťáci", jak jsme jim navzdory jejich bakalářským titulům říkali, již takříkajíc věděli „do čeho jdou" a i zkušební komise předpokládala jistý očekávaný průběh. Typické zákony schválnosti, nervozita a možná i trochu nedostatek toho tolik potřebného štěstí v některých případech představy ne zcela naplnily. Na druhou stranu byli i studenti, kteří, ač v průběhu studia tak trochu „válčili" a o výsledky se museli doslova  sem-tam „poprat", tak právě při konečném zúčtování velmi mile překvapili.      

Nesmíme zapomínat ani na studenty kombinované formy studia, kde ze vstupního počtu osmi vojáků úspěšně absolvovali pouze čtyři. Zde se při zkouškách především ukázaly zkušenosti z praktického života vojsk, schopnost aplikace teorie do praxe, a co je nutné především zdůraznit – jejich cílevědomá snaha o dotažení započaté práce. Při současném výkonu náročných funkcí u protiletadlového pluku jim za to přináleží minimálně obdiv a uznání. Ani oni doslova nedostali nic zadarmo. Na rozdíl od prezenční, máme kombinovanou formu studia akreditovanou i nadále a předpokládáme, že v budoucnu na katedru nastoupí stejně houževnatá skupina studentů a zároveň dobrý kolektiv kolegů, kteří si při studiu pomáhali a vzájemně se podporovali.

Pro obě skupiny studentů bylo myslím velmi prospěšné, že se vzájemně i poznávali, předávali si zkušenosti a tím se vlastně prezenční studenti neformálně předpřipravovali pro život u útvaru. 

Závěrem lze jen konstatovat, že státní závěrečné zkoušky katedry systémů PVO úspěšně proběhly i dopadly; poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům katedry i externím examinátorům a popřát zejména novým příslušníkům Vzdušných sil AČR hodně zdaru v další práci. 

 

Autor: Miroslav Krátký, foto: Vadim Starý  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube