Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany si připomněla Den ozbrojených sil

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Univerzita obrany si připomněla Den ozbrojených sil

Počet shlédnutí: 817

29.6.2018 • V pátek 29. června se v brněnských kasárnách na ulici Šumavská uskutečnil slavnostní nástup příslušníků, studentů a občanských zaměstnanců Univerzity obrany ke Dni ozbrojených sil ČR. Památku bojového vystoupení našich předků, jejich osobní odvahu a statečnost v boji za národní a státní svobodu si během ceremoniálu připomněli i představitelé spolupracujících partnerských spolků a veteránských organizací a zástupci státních a samosprávných orgánů. 

S projevem u příležitosti významného dne Armády České republiky vystoupil rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl. Ten připomněl roli legií při vzniku samostatného československého státu, v jejichž konání sehrála významnou úlohu právě před sto lety slavnostní přehlídka 6 tisíc českých a slovenských legionářů u francouzského Dorney, odkud se pak vojáci ještě neexistujícího státu vydali na bojiště Velké války. „Je pouze na nás, abychom dokázali v myšlení především mladé generace i v našem konání odkaz legií dále rozvíjet," uvedl rektor-velitel Bohuslav Přikryl.

Slavnostní nástup se stal příležitostí k ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěží Studentské tvůrčí činnosti na jednotlivých fakultách UO. Cenu rektora za nejlepší výsledky v letošním roce postupně převzali četař Martin Bubela z Fakulty vojenského leadershipu za prací na téma „Hybridní válka na moderním bojišti", rotmistr Jiří Kratochvíl z Fakulty vojenských technologií, který se věnoval tématu „Analysis of the vehicle mobility by means of simulation technology" a z hradecké Fakulty vojenského zdravotnictví si cenu přijela převzít rotmistryně Šárka Odložilová, autorka studentské práce „Peroperační intrapelvická aplikace hyaluronátu jako prevence dalších komplikací při dehiscenci anastomózy rekta". 

Dlouholetou a záslužnou práci odcházejícího vrchního praporčíka Univerzity obrany štábního praporčíka Libora Pliešovského ve prospěch nejen vysoké vojenské školy, ale i celé Armády ČR ocenilo vedení resortu a udělilo mu Záslužný kříž ministra obrany České republiky druhého stupně. Poté, co štábní praporčík toto vyznamenání převzal z rukou rektora-velitele Bohuslava Přikryla, dostalo se mu té cti, že během svého posledního nástupu mohl pozdravit vedení školy i studenty a dosavadní kolegy z paluby bojového vozidla Pandur. 

Po představení nového vrchního praporčíka, jímž se od začátku července stává nadpraporčík Milan Helekal, dosavadní vrchní praporčík Agentury komunikačních a informačních systémů AČR, účastník celkem pěti zahraničních operací v jednotkách UNPROFOR, SFOR a KFOR na území bývalé Jugoslávie a nositel řady rezortních vyznamenání a po zdravicích představitelů samosprávných orgánů nástup zakončil slavnostní pochod. Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube