Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany vyřadila přes 130 absolventů kariérových kurzů

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Univerzita obrany vyřadila přes 130 absolventů kariérových kurzů

Počet shlédnutí: 616

28.6.2018 • Ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice bylo dnes dopoledne slavnostně vyřazeno 132 absolventů tří letošních kurzů pro vyšší důstojníky, jejichž garantem je Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.  Spolu s jeho funkcionáři a pracovníky, mezi nimiž byli pedagogičtí vedoucí kurzů a garanti profilových předmětů, a vedle představitelů vojenské vysoké školy se ceremoniálu zúčastnili i zastupující náčelník Generálního štábu AČR a ředitel sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Zoltán Bubeník a zástupce státního tajemníka Ministerstva obrany Zdeněk Ďuříček.

Vlastnímu aktu slavnostního vyřazení absolventů předcházel ceremoniál předání čestného názvu „T. G. Masaryka" 34. kurzu Generálního štábu, který proběhl v přilehlém Rytířském sále Nové radnice města Brna.

Úderem desáté hodiny pak po přinesení bojového praporu započal hlavní bod programu – vyřazení absolventů tří letošních Kurzů pro vyšší důstojníky. Ty probíhaly v prezenční a kombinované formě studia a výuka v jejich rámci byla zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné plánování, leadership a vojenské umění. Účastníci, kteří absolvovali kurzy v kombinované formě studia, se vzdělávali s využitím elektronického systému řízení studia MOODLE.

K účastníkům ceremoniálu v úvodu promluvil rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, který připomněl letošní rekordní počet absolventů za celou dobu existence jediné vojenské vysoké školy v České republice. „Tato skutečnost je jedním z  viditelných projevů nového systému řízení kariér personálu rezortu ministerstva obrany a Armády České republiky. Důležitým rysem tohoto systému je úzká provázanost zastávaného služebního místa a dosažené vojenské hodnosti s příslušnou úrovní vzdělání," uvedl generál Přikryl.   

Poté již všichni absolventi převzali z rukou rektora-velitele Bohuslava Přikryla v doprovodu zastupujícího náčelníka Generálního štábu generálmajora Jaromíra Zůny a ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Jaroslava Kolkuse osvědčení o absolvování kurzů. Třem z nich pak navíc byla za dosažení výborných studijních výsledků a za aktivní přístup k plnění povinností udělena odměna – věcný dar náčelníka Generálního štábu AČR. Ze stejného důvodu byla další trojici absolventů udělena cena rektora-velitele Univerzity obrany.Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube