Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Malé jubileum konference MITAV

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Malé jubileum konference MITAV

Počet shlédnutí: 276

19.6.2018 • Ve dnech 14. a 15. června proběhl na Klubu Univerzity obrany pátý ročník konference „Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy" (MITAV 2018).

Konferenci MITAV 2018 pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany (FVT UO), Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Z FVT UO se na organizaci konference podíleli akademičtí pracovníci dvou jejích kateder, a to Katedry komunikačních a informačních systémů (K-209) a Katedry matematiky a fyziky (K-215).

Na konferenci MITAV 2018 bylo přihlášeno 77 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Mezi účastníky konference byli již tradičně zastoupeni rovněž pedagogové z VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Kromě tří zvaných přednášek zaznělo na konferenci MITAV 2018 dalších 33 příspěvků v rámci jednání v paralelních sekcích. Zastoupení studentů FVT UO na jednání konference úspěšně realizovali studenti 4. ročníku pětiletého magisterského studia FVT, a to rotní Petr Horký, Daniel Krejčí a Renata Konečná. Velmi kvalitní prezentací příspěvku nesporně zaujal rotný Petr Horký.

Obě zvané přednášky prvního dne konference byly předneseny vysokoškolskými pedagogy. Přednášku na téma „Pythagorovy věty" připravil doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přednášku „Matematika na zemi, na vode a vo vzduchu" doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Na úvod druhého dne konference zazněla třetí zvaná přednáška „Problematika výuky ICT na základní škole" PhDr. Miroslavy Huclové, Ph.D. z 31. základní školy Plzeň, která mimo jiné určitě přispěla k uvědomění si klíčové role 2. stupně ZŠ při formování profesní orientace budoucích studentů středních a vysokých škol.

Účastníci konference MITAV 2018 obdrželi tištěný sborník abstraktů (ISBN 978-80-7582-040-2), jehož CD příloha obsahuje 46 textů příspěvků v češtině, slovenštině nebo angličtině. Dva z těchto příspěvků zpracovali studenti pětiletého magisterského studijního programu Vojenské technologie, kteří se na FVT UO podílejí na řešení projektů specifického výzkumu. Příspěvek „Statistické zpracování dat z tribotechnické diagnostiky vozidla T810" zpracovali studenti 2. ročníku FVT desátníci Renáta Kohoutová, Ondřej Málek a Radek Olejník. Příspěvek „Výuka programování a základů algoritmizace formou peer learningu" zpracovali studenti 4. ročníku FVT rotní Petr Horký, Renata Konečná, Petr Topolský, Daniel Krejčí a David Chodora.

Konference MITAV již popáté potvrdila schopnost úspěšné spolupráce FVT s dalšími fakultami brněnských vysokých škol a již pět let přispívá k propagaci Univerzity obrany v ČR i v zahraničí. Její hlavní cíl podpora výuky matematiky a ICT v systému českého školství, a tím i technického vzdělávání zůstává nezměněn. Na webu konference http://mitav.unob.cz naleznou zájemci další informace včetně elektronických verzí post-konferenčních sborníků rozšířených verzí vybraných příspěvků, které jsou odesílány na posouzení s cílem indexace na Web of Science.

Pořadatelé tímto již tradičně děkují Vydavatelskému oddělení Univerzity obrany za kvalitní vytisknutí konferenčních sborníků, vedení Klubu UO za poskytnutí příjemných prostor pro jednání konference a nezbytnou spolupráci při její realizaci a letos navíc Univerzitě obrany i za poskytnutí dopravy pro účastníky konference.Autor: Miroslav Hrubý  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube