Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů FVT

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Vědecká konference studentů FVT

Počet shlédnutí: 809

31.5.2018 • Vyvrcholením samostatné zájmové práce studentů v rámci Studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenských technologií UO je každoroční soutěž v rámci vědecké konference studentů. Letošní, v pořadí již 15. Vědecká konference studentů FVT se konala ve dnech 22. a 23. května, vyhodnocení a předání diplomů pak proběhlo 28. května.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 61 prací, ovšem ne všichni své soutěžní práce dokončili a skutečně hodnotícím komisím předložili. Ve finále studenti obhajovali celkem 56 prací, což je o 4 méně než vloni a stejně jako v předloňském ročníku. Podle odborného zaměření byly práce rozděleny do 6 sekcí, ve kterých zasedlo vždy pět hodnotících členů odborné poroty. Hodnotící poroty byly složeny ze zkušených vědeckopedagogických pracovníků.

V porotě pracovali nejen současní pedagogové FVT, ale i „hostující" předseda sekce Ženijní technologie docent Gabriel Števko z FVL UO a pozvání přijali i bývalí zaměstnanci docent Jaromír Vejchoda a Ing. Jindřich Holub. „Vyškovskou" sekci pak tvořili příslušníci z ÚOPZHN, zde i s účastí významných srbských odborníků na oblast CBRN Defence, plukovníka Radovana Karkaliće a plukovníka Zlate Velićkoviće z Vojenské akademie v Bělehradě.

Sekce a výsledky soutěže byly následující:

Pozemní vojenská technika, zbraně a munice

V této sekci tradičně soutěží studenti strojně zaměřených oborů. Letos se přihlásilo 10 studentů a vítězem se stal rotmistr Jiří Kratochvíl s prací Analysis of the vehicle mobility by means of simulation technology. Práci odborně vedl podplukovník Vlastimil Neumann z Katedry bojových a speciálních vozidel.

Avionika, radiolokace, letecká technika

V početně největší sekci se 12 účastníky zvítězil rotný  David Liška s prací Increasing the range of ground communication, jeho vedoucím byl podplukovník Jiří Veselý z Katedry radiolokace.

Informační a komunikační systémy

Ve třetí sekci svoje práce prezentovalo 7 soutěžících a vítězem se stal rotný Jan Pecina. Jeho práci pod názvem Open source dohledový systém odborně vedl podplukovník Ladislav Hagara z Katedry komunikačních a informačních systémů.

Ženijní technologie

Tato sekce je výhradně doménou Katedry ženijních technologií. Z celkového počtu 10 soutěžících zvítězil rotmistr Tomáš Martinka a jeho práci Algoritmizace výpočtu zatížitelnosti mostů - spojitých nosníků vedl plukovník Pavel Maňas.

Vojenská geografie a meteorologie

V páté sekci soutěžilo 9 soutěžících a vítězkou se stala Bc. Karla Meixnerová s prací Multitemporal Analysis of Aral Lake from 1994 to 2018. Vedoucím byl major Jaromír Čapek z Katedry vojenské geografie a meteorologie.

Ochrana proti chemickým látkám a ionizujícímu záření

V této sekci, která se jako jediná z důvodu převažujícího počtu prací z oboru konala v posádce Vyškov u ÚOPZHN, soutěžilo 8 účastníků. Zvítězil rotmistr Jan Kiszka s prací The possibilities of hydration of organism while wearing individual protective equipment using selected hydration device. Odborně jej vedl podplukovník gšt. Stanislav Florus z ÚOPZHN Vyškov.

Z výsledků hodnocení jednotlivých prací vyplývá velmi dobrá odborná úroveň většiny prací. I když logicky převažují práce teoretického charakteru s využitím experimentů, objevují se také poutavé „trojrozměrné" výsledky, tedy přístroje, modely a pomůcky, které, i když se neobjevily v soutěži na vítězných místech, lze s úspěchem využít pro propagaci a zvyšování zájmu o studium na FVT.

Vyhodnocení soutěže STČ se uskutečnilo v pondělí 28. května na Síni vědecké rady UO. S krátkým hodnotícím projevem vystoupil proděkan fakulty pro vědeckou činnost plukovník gšt. Vladimír Kovařík, který na závěr v zastoupení děkana fakulty předal diplomy studentům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech. Čestná uznání obdrželi také konzultanti prací z řad příslušníků vědeckopedagogického sboru.


Autor: Otakar Petříček, foto: autor, Tomáš Rozsypal a Pavel Pazdera
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa