Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Cenu Bezpečnostní rady státu získalo Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Cenu Bezpečnostní rady státu získalo Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO

Počet shlédnutí: 385

24.5.2018 • Ve středu 23. května byla v budově Úřadu vlády České republiky předána cena Bezpečnostní rady státu Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Centrum bylo oceněno za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2018 v hlavní kategorii za výrazný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství, obranných a bezpečnostních studií a za významnou expertní, vydavatelskou a popularizační činnost. 

Ocenění předal místopředseda vlády a Bezpečnostní rady státu Martin Stropnický. Slavnostního aktu se za Ministerstvo obrany zúčastnil náměstek ministryně obrany Jakub Landovský, armádu reprezentoval náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata. Za Univerzitu obrany byl přítomen její rektor-velitel brigádní generál profesor Bohuslav Přikryl, generálporučík v. v. Jaroslav Kolkus, ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, který cenu přebíral, a také plukovník gšt. Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. 

„Ocenění vnímám o to významněji, že je předáno v tomto roce, kdy si připomínáme sté výročí vzniku samostatného Československa. Cena Bezpečnostní rady státu je ocenění dosud odvedené práce, ale také závazkem pro budoucí rozvoj, pro zkvalitňování naší činnosti v oblastech, které budou potřebovat zajištění bezpečnosti a obrany státu," uvedl při převzetí ceny generálporučík v. v. Jaroslav Kolkus. Poté poděkoval vedení Ministerstva obrany, velení Armády ČR a vedení školy za vytváření podmínek, podporu a za výbornou spolupráci v prosazování cílů. 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně se mimo jiné zabývá vzdělávací a vědeckovýzkumnou činností zejména v oborech bezpečnostních studií, vojenské strategie, strategického řízení a leadershipu, rozvíjí a šíří poznání v oblastech souvisejících se zajišťováním bezpečnosti a obrany České republiky a jejích koaličních partnerů. Vydává také časopisy Vojenské rozhledy a Obrana a Strategie.

Centrum má ve své gesci přípravu důstojníků ozbrojených sil, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství v karierových kurzech vyšších důstojníků a Generálního štábu, podílí se na zpracování konceptu systému profesního vzdělávání a profesního výcviku ve vzdělávacích zařízeních resortu obrany a také zpracovává část Koncepce přípravy personálu resortu Ministerstva obrany na roky 2019 -2025.

Více informací na webové stránce Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií:
https://www.unob.cz/cbvss/Stranky/akualne_resene_ukoly.aspx
 

Minulý rok cenu Bezpečnostní rady státu získal časopis Vojenské rozhledy. Oceněn byl za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2017. Časopis Vojenské rozhledy přináší nejnovější poznatky z oboru vojenské vědy, teorie a metodologie. Uveřejňuje původní vědecké práce ze všech oborů vojenství, edukační funkci plní články přehledového typu k vybraným aktuálním tématům. Zachována je celá téměř století trvající edice časopisu, která byla zdigitalizována a na stránce www.vojenskerozhledy.cz je zpřístupněna veřejnosti.

Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům v hlavní a studentské kategorii.


Autor: Lucie Růžková, army.cz  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa