Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti úspěšně absolvovali cvičení s podporou simulační technologie

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Studenti úspěšně absolvovali cvičení s podporou simulační technologie

Počet shlédnutí: 172

14.5.2018 • Ve dnech 30. dubna a 2. až 4. května 2018 proběhlo na Centru simulačních a trenažérových technologií AČR (CSTT) taktické cvičení s využitím prostředků simulační technologie, tzv. CAX (Computer Aided Exercise). Cvičení bylo realizováno jako součást společné výuky studentů 5. a 4. ročníku specializace Vševojskový velitel (12-2VMV a 14-5VMV) v rámci předmětů Taktika jednotek a útvarů, Taktika bojových jednotek a Velení vojskům a štábní práce. Cvičení bylo realizováno jako součást souboru opatření vedoucího Katedry taktiky ke zvýšení kvality a úrovně odborné přípravy studentů uvedené specializace.

Vzhledem k obsahovému zaměření výuky studentů 5. a 4. ročníku bylo cvičení zaměřeno na vedení útoku. Proto bylo pro cvičení stanoveno téma „Útok mechanizované roty po přesunu z hloubky“, kdy byl celý útok zasazen do kontextu útoku praporního úkolového uskupení na bázi 42. mechanizovaného praporu. Studenti 5. ročníku plnili úkoly na pozicích velitelů mechanizovaných rot a jejich zástupů a dále byli součástí skupiny rozboru. Studenti 4. ročníku plnili úkoly na pozicích velitelů mechanizovaných čet a jejich zástupců. Při plnění stanovených úkolů v rámci přesunu a řízení boje (útoku) proběhlo opakování každé fáze cvičení. Zároveň se provedlo střídání cvičících na pozicích velitelů a zástupců, aby si všichni studenti vyzkoušeli plnit roli velitele jednotky s úkolem vyhodnocovat situaci, přijímat rozhodnutí a řídit manévr své jednotky. V průběhu cvičení se vždy na konci každé fáze útoku provedlo vyhodnocení plněných úkolů. V případě, že se cvičící dopouštěli zásadních chyb při plnění stanovených úkolů, tak bylo cvičení zastaveno, bylo provedeno okamžité vyhodnocení nedostatků a provedlo se opakování dané fáze útoku.

Hlavními cíli cvičení bylo, seznámit studenty s možnostmi CSTT, které budou využívat ve své vojskové praxi při přípravě svých podřízených, dále je procvičit na velitelských pozicích a tím ověřit jejich schopnosti řídit boj své jednotky velením po rádiové síti a upevnit jejich znalosti zásad vedení útoku po přesunu z hloubky. Cvičení bylo součásti akreditované výuky, takže všichni studenti absolvováním cvičení a předvedenými znalostmi a dovednostmi plnili i studijní povinnosti za účelem splnění podmínek pro získání zápočtu.

Řídícím cvičení byl vedoucí Katedry taktiky. Akademičtí pracovníci Katedry taktiky plnili úkoly v roli Řídícího štábu na pozicích velitele praporu, zpravodajské a operační skupiny, skupiny rozehry a skupiny rozboru. V řídícím štábu cvičení působil i akademický pracovník Katedry palebné podpory, který realizoval úkoly palebné podpory a zároveň studentům dle potřeby objasnil problematiku vyžadování paleb dělostřelectva. Šlo o první cvičení takového rozsahu a jeho cílem bylo prověřit schopnost takové cvičení připravit, zabezpečit a uskutečnit. V roce 2019 je záměr vedoucího Katedry taktiky taktické cvičení pojmout mnohem komplexněji a začlenit studenty i dalších specializací, kteří budou plnit úkoly v souladu se svým zaměřením studia (velitel dělostřeleckých jednotek, velitel ženijních jednotek, velitel průzkumných jednotek, velitel chemických jednotek, vojenská logistika a případně další).

Příprava a provedení taktických cvičení s využitím simulačních technologií vyžaduje velké množství času a je především závislé na vyčleněných silách a  prostředcích CSTT. Zde je nutno ocenit vysokou profesionalitu příslušníků CSTT, kteří svým odborných a kvalitním přístupem přispěli ke splnění stanovených cílů cvičení. Zvláštní poděkování patří veliteli CSTT pplk. Jiřímu Simmerovi, který zároveň v první den cvičení provedl celkové seznámení studentů s místem, úlohou a celkovými možnostmi CSTT. Osobně oceňuji práci všech akademických pracovníků, kteří se na cvičení podíleli a kteří také významným způsobem přispěli ke splnění stanovených cílů.


Autor: Jaroslav Kozůbek, foto: archiv CSTT  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube