Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nástup Univerzity obrany ke Dni vítězství

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nástup Univerzity obrany ke Dni vítězství

Počet shlédnutí: 483

4.5.2018 • Příslušníci a zaměstnanci Univerzity obrany si v pátek 4. května na slavnostním nástupu připomněli letošní 73. výročí ukončení bojů druhé světové války a s ním spojený Den vítězství. Historické souvislosti a z nich vyplývající poučení pro současnost připomněl ve svém projevu rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl.

Na samotný úvod slavnostního nástupu přivítal kancléř UO Miloš Dyčka hosty, kterými byli zástupce ředitele Vojenského zpravodajství brigádní generál Milan Jakubů, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček a místostarostka městské části Brno – Královo Pole Zuzana Olga Artimová. Na tribuně byli přítomni také představitelé partnerských spolků a veteránských organizací z Brna. 

Jak připomněl rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl, druhá světová válka představovala nejstrašlivější válečné střetnutí v dosavadních lidských dějinách. „Právě proto je potřebné znovu a znovu si připomínat a vysvětlovat zejména mladé generaci na celém světě základní historické souvislosti, které vedly k této katastrofě. Katastrofě vyvolané nikoliv přírodními živly, ale jednáním konkrétních lidí, rozhodnutími vládnoucích politických a ekonomických elit, nebo naopak jejich nečinností," potrhl generál Přikryl smysl vzpomínkových akcí, k nimž se slavnostní nástup Univerzity obrany tradičně řadí.

U příležitosti Dne vítězství byla předána ocenění významným pracovníkům UO. Prvním z nich se stal odborný asistent Katedry vojenského umění FVL Ing. Pavel Zona, Ph.D., který byl zvolen nejlepším pedagogem UO pro letošní rok, a nyní z rukou rektora-velitele převzal Medaili Univerzity obrany za dlouhodobé dosahování vynikajících výsledků v pedagogické činnosti a při výchovné práci se studenty. Poté zástupce ředitele Vojenského zpravodajství brigádní generál Milan Jakubů předal Pamětní odznak VZ akademickému pracovníkovi Katedry taktiky FVL doc. Ing Oldřichu Horákovi, CSc. za významný podíl na rozvoji spolupráce s Vojenským zpravodajstvím v oblasti vzdělávání. Nástup ke Dni vítězství ukončil slavnostní pochod.

Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube