Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany prezentovala POKOS pro středoškoláky v Táboře

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Univerzita obrany prezentovala POKOS pro středoškoláky v Táboře

Počet shlédnutí: 268

13.4.2018 • Příslušníci Univerzity obrany v rámci podpory vzdělávacího programu POKOS včera zavítali mezi studenty Střední školy spojů a informatiky v Táboře. Pro středoškoláky byly připraveny poutavé prezentace o armádě a možnostech studia na Univerzitě obrany, zajímavé ukázky poskytnutí první pomoci a protichemické ochrany. Pozornost upoutala i ukázka ručních zbraní AČR a střelba z vojenských vzduchovek.

V úvodní teoretické části studenti pozorně naslouchali výkladu podplukovníka Jaroslava Staňka z Katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu UO, který je seznámil se systémem zajišťování bezpečnosti naší země, se základními úkoly a strukturou Armády České republiky i povinnostmi každého občana při obraně vlasti. Vojenský pedagog kladl studentům také všetečné otázky a nutil je, se zamyslet nad problematikou bezpečnosti a obrany státu. Všichni žáci, kteří správně odpověděli, byli odměněni drobnými předměty s armádním logem.

Cílem praktických ukázek, které realizovali studenti Univerzity obrany, nebylo pouze žákům objasnit zásady poskytování první pomoci a chemické ochrany, ale prakticky je připravit na situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Středoškoláci si například vyzkoušeli, jak zastavit tepenné krvácení u zraněného člověka či používání ochranných masek. Navíc se také seznámili s péčí o raněné vojáky podle postupu Tactical Combat Casualty Care nebo s bojovými otravnými látkami a ochranou proti nim. 

V rámci bloku praktických ukázek mohli studenti Střední školy spojů a informatiky proniknout do tajů moderních komunikačních a informačních technologií ve vojenském prostředí. Podplukovník Václav Plátěnka z Katedry komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií UO a student rotný Miroslav Kleis populární formou prezentovali výukové pracoviště monitoringu a analýzy rádiových signálů. Během praktické ukázky, za pomoci moderních prostředků určených k propátrávání kmitočtového spektra, předvedli způsoby vyhledávání provozu vojenských radiostanic. Dále studentům vysvětlili možnost identifikace různých rádiových prostředků na základě analýzy zachycených rádiových signálů. 

Atraktivním stanovištěm byla také ukázka ručních zbraní české armády, kde si mohli žáci prohlédnout například útočnou pušku CZ 805 BREN A1, modernizovaný samopal Sa-58 nebo pistoli CZ 75 Phantom. Vyzkoušeli si rovněž ochrannou vestu proti střepinám a kevralovou přilbu. Všichni se zúčastnili střelby z vojenské vzduchovky na terč. „Studenti si to užili. Byl to zážitek, který stál zato!" prohlásila Karla Machoňová, kariérová a výchovná poradkyně střední školy.

Na armádní prezentaci mělo více jak sto žáků Střední školy spojů a informatiky také příležitost se mnohé dozvědět o možnostech vysokoškolského studia na fakultách Univerzity obrany a profesi důstojníka Armády České republiky.

 

Autor: Pavel Pazdera    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube