Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Katedra letectva a letecké techniky FVT prohlubuje spolupráci s A OS SR Liptovský Mikuláš

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Katedra letectva a letecké techniky FVT prohlubuje spolupráci s A OS SR Liptovský Mikuláš

Počet shlédnutí: 299

​15.3.2018 • Na základě schváleného programu ERASMUS+ program mobility „Training" proběhla v období 26. února až 2. března 2018 aktivita v prostorech Simulačního centra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši plněna plk. Ing. Miloslavem  Bauerem, Ph.D.

Této události předcházelo ve dnech 20. až 23. listopadu 2017 přijetí dvou pracovníků A OS SR rovněž  na základě schváleného programu ERASMUS+ program mobility „Training", na Fakultě vojenských technologií v prostorech Katedry letectva a letecké techniky a zabezpečení jejich pracovního pobytu. Závěrem pobytu proběhlo, vedle prezentace simulačního pracoviště ŘLP v Akadémii  Ozbrojených Síl Liptovský Mikuláš slovenskými kolegy (mjr. Žentek, kpt. Grega), jednání zástupců katedry  FVT UO (plk. Bauer; mjr. Pecháček; kpt. Bořil) k problematice možné další spolupráce pro přípravu odbornosti ŘLP.

Při jednání s vedením Simulačního centra na Akadémii  Ozbrojených Síl v Liptovském Mikuláši, jmenovitě s ředitelem pplk. Ing. Aurelem Sabem, PhD., byla potvrzena  snaha o realizaci a prohloubení dílčích aktivit v oblasti tvůrčí činnosti a prohloubení spolupráce, a to jak pro akademické pracovníky, tak i studenty.

Obě instituce mají zájem rozšířit spolupráci, orientovanou především na:

  • rozšíření aktivit v rámci ERASMUS + pro akademické  pracovníky a studenty obou institucí,
  • využití výcvikového simulátoru AOS SR pro výzkumné a vědecké aktivity v rámci prostředí ŘLP a vzájemnou publikaci dosažených výsledků,
  • možnost krátkodobých stáží  a praxí studentů UO na základě požadavku správce VO, prostřednictvím kurzu „BASIC ATC PROCEDURE COURSE"
  • možnou odbornou jazykovou přípravu studentů AOS pro oblast leteckého personálu (např. kurzy letecké angličtiny či specializované kurzy pro  letecký technický personál) v rámci možností Centra jazykového vzdělávání UO.              

Na základě uvedených skutečností a souhlasu Rektora AOS Liptovský Mikuláš pana doc. Ing. Jozefa Puttery, CSc. s možnou realizací výše uvedených aktivit je v současné době u FVT již zahájena příprava realizace účasti studentů Katedry letectva a letecké techniky na předmětném kurzu v nadcházejícím akademickém roce.


Autor: Miloslav Bauer  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube