Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Plukovník gšt. Ivo Pikner převzal děkanský řetěz FVL

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Plukovník gšt. Ivo Pikner převzal děkanský řetěz FVL

Počet shlédnutí: 1065

15.3.2018 • V sále klubu Univerzity obrany byl ve středu 14. března slavnostně inaugurován nový děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. Ceremoniálu se společně s představiteli vedení Univerzity obrany, jejích příslušníků a studentů zúčastnili také zástupci ministerstva obrany a velení Armády ČR, hodnostáři partnerských fakult a další hosté.

Vedení inauguračního ceremoniálu se ujal předseda Akademického senátu FVL profesor František Hanzlík. Ten přítomné informoval, že fakultní akademický senát navrhl rektoru-veliteli UO jmenování plukovníka gšt. Ivo Piknera děkanem dne 27. 11. 2017 na základě volby ze dvou kandidátů, v níž ten vítězný získal 11 hlasů od 13 přítomných členů senátu. Poté profesor Hanzlík nového děkana přítomným představil. 

Rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl ve svém projevu připojil několik osobních postřehů k osobnosti nového děkana: „Rád bych u plukovníka Piknera vyzdvihl především osobní zaujetí pro věc, flexibilitu, schopnost vést věcnou diskusi spojenou s empatií, lidským přístupem a schopností naslouchat druhým. Tyto rysy jednání byly a jsou dnes jedním ze zdrojů přirozené autority, kterou si plukovník Pikner získal v rámci fakultní akademické obce."

Následoval vlastní inaugurační akt, v jehož úvodu složil plukovník gšt. Ivo Pikner předepsaný slib na ostří fakultního meče a profesor Hanzlík mu předal děkanský řetěz. Nakonec inaugurovaný děkan převzal fakultní meč z rukou rektora-velitele Univerzity obrany.  

Nový děkan pak v inauguračním projevu poděkoval svému předchůdci plukovníkovi gšt. Vladanu Holcnerovi, který v čele fakulty stál po dvě funkční období, a dále nastínil svou vizi rozvoje fakulty prostřednictvím dynamické rovnováhy tří rozhodujících oblastí. „Zaprvé je to kvalitní vzdělávání studentů v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti bezpečnosti a obrany, zadruhé úspěšná interdisciplinární tvůrčí činnost a zatřetí výchova k vlastenectví a vojenské profesi důstojníka a velitele," uvedl nový děkan plukovník gšt. Ivo Pikner.

Následovalo předání insignií novým proděkanům FVL. Stříbrný řetěz tak z rukou plukovníka gšt. Piknera převzali proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost docentka Ing. Alena Oulehlová, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj podplukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D. a proděkan pro vědeckou a výzkumní činnost kapitán doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.

Po zdravici přednesené děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity docentem PhDr. Břetislavem Dančákem, Ph.D., zazněla na závěr slavnostního ceremoniálu studentská hymna Gaudeamus igitur.Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube