Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Devatenáct let v NATO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Devatenáct let v NATO

Počet shlédnutí: 313

13.3.2018 • Příslušníci i studenti Univerzity obrany si na pondělním shromáždění připomněli 19. výročí přistoupení České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy. Význam tohoto historického mezníku a jeho dnešní vnímání zhodnotil ve svém vystoupení rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl.

Vstupem do NATO získala Česká republika vojensko-politickou záruku bezpečnosti, odvozenou od principu kolektivní obrany zúčastněných států. Tím se upevnilo zahraničně-politické ukotvení ČR a také vzrostla její mezinárodní prestiž. Svůj podíl na tom mají také příslušníci AČR, kteří se od roku 1999 zúčastnili širokého spektra mnohonárodních operací pod hlavičkou Severoatlantické aliance, Organizace spojených národů a Evropské unie. Stále šířeji se také podílejí na činnosti řídicích orgánů NATO. Výrazem uznání a přínosu ČR do aliančního úsilí bylo mimo jiné zvolení bývalého náčelníka AČR armádního generála Petra Pavla do čela Vojenského výboru aliance a jeho nedávné ocenění nejvyšším vojenským vyznamenáním pro cizince Řádem záslužné legie za působení na vedoucí pozici ve strukturách NATO.

Rektor-velitel UO Bohuslav Přikryl označil za zcela iracionální o nezodpovědné současné úvahy o případném vystoupení České republiky z NATO. „Pokud bychom hypoteticky byli povinni zabezpečit efektivní obranu naší země ze všech směrů, nároky na počty a strukturu ozbrojených sil by byly výrazně vyšší než dnes a museli bychom se vrátit k armádě bývalého Československa z roku 1989 s početním stavem více než 200 tisíc vojáků. O obrovských ekonomických, technických a technologických nákladech tohoto řešení ani nemluvě," shrnul generál Přikryl důsledky případného vystoupení z NATO.

Změny, které proběhly za téměř dvě desetiletí členství republiky v NATO, se podle generála Přikryla pozitivně projevily ve zvýšené kvalitě vykonávaných činností a v účelném rozvoji armády. Netýkaly se jen úrovně technického vybavení, ale především kvality personálu a etického rozměru myšlení a vzorců chování příslušníků ozbrojených sil.

Za přítomné představitele partnerských spolků a sdružení, s nimiž Univerzita obrany dlouhodobě spolupracuje, na shromáždění vystoupil podplukovník v záloze Jaroslav Jarolím, předseda oblastní jednoty Československé obce legionářské Brno – sdružení veteránů ČR a za Vojenský spolek rehabilitovaných Brno plukovník ve výslužbě JUDr. Ivo Hrazdílek.


Autor: Viktor Sliva  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru   Sdílet na Google+

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube