Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ukázky, prezentace, návštěva výzkumných pracovišť – Den otevřených dveří na Univerzitě obrany

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Ukázky, prezentace, návštěva výzkumných pracovišť – Den otevřených dveří na Univerzitě obrany

Počet shlédnutí: 480

12.1.2018 • Prostřední ze tří dnů otevřených dveří v období před přijímacím řízením pro akademický rok 2018/19 připravila ve čtvrtek dopoledne v areálu Kasáren Šumavská jediná vojenská vysoká škola v České republice. Desítkám uchazečů o studium na svých brněnských fakultách nabídla Univerzita obrany bohatý program. 

Ústředním bodem, který tradičně přitahuje velkou pozornost návštěvníků, jsou ukázky taktického výcviku a bojového systému MUSADO. Tyto specifické součásti přípravy studentů jsou nezbytným, avšak jen malým dílem studia budoucích důstojníků. Jeho podstatnou část tvoří teoretická příprava, jíž slouží i řada moderně vybavených učeben a laboratoří. Některé z nich byly během dne otevřených dveří zpřístupněny.

Zájem o studium na UO má i bučovický gymnazista Jakub Tauwing, který v armádě chce uplatnit svůj vlastenecký vztah ke své zemi. Prezentaci Fakulty vojenského leadershipu navštívil, aby získal informace o studiu v oboru vševojskový velitel. Mezi vojenskou vysokou školou a policejní akademií se rozhoduje další návštěvnice dne otevřených dveří Tereza Buršíková z Prahy, která uvažuje o civilním studiu oboru Technologie pro ochranu majetku a osob na Fakultě vojenských technologií. 

Řada návštěvníků dne otevřených dveří využila příležitost a podala přihlášku ke studiu a současně s pracovníky rekrutačních středisek zahájila úkony nutné k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Spolu s dalšími zájemci o studium budou mít možnost přihlásit se do přípravných kurzů, které jsou zaměřeny na předměty, jež jsou součástí přijímací zkoušky. Přípravné kurzy umožní vytvořit si konkrétní představu o náplni přijímacích zkoušek a ověřit si úroveň požadovaných znalostí. Nejbližší přípravný kurz se koná již 20. a 21. ledna 2018 v posluchárnách Univerzity obrany, další pak budou probíhat v Praze, Hradci Králové a Olomouci. Poslední den otevřených dveří na brněnských fakultách se pak koná 8. února.Autor: Viktor Sliva

   
© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube