Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Fakulta vojenských technologií na veletrhu vzdělávání „GAUDEAMUS 2017“

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Fakulta vojenských technologií na veletrhu vzdělávání „GAUDEAMUS 2017“

Počet shlédnutí: 454

20.11.2017 • Ve dnech 31. října až 03. listopadu 2017 jsme se, jako studenti Fakulty vojenských technologií oboru Řízení letového provozu, zúčastnili vedle dalších našich kolegů studentů FVT, pracovníků studijní skupiny a akademických pracovníků fakulty, veletrhu Gaudeamus. 

Hlavní náplní činnosti škol na tomto veletrhu je přesvědčit potenciální zájemce o studiu právě na této škole a v této oblasti si minimálně během veletrhu nemůže Univerzita obrany stěžovat na nedostatek zájmu. Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s ČVUT, VUT, UK, ale to je vzhledem k poměru počtu studentů pochopitelné. Zájemci, kteří přišli přímo ke stánku FVT byli většinou už předem seznámeni s průběhem studia. Vzhledem k minulým letům lze vysledovat větší diverzitu mezi zájemci. Zatímco dřívě 80% lidí mělo zájem o obor Vojenský pilot, v letošním roce byly otázky napříč celým spektrem nabízených studijních modulů, avšak zájemců o následnou práci vojenského pilota byla opět převaha. V těsném závěsu byly obory Zbraně a munice, Řídící letového  provozu a Komunikační informační systémy.

Díky zastoupení studentů z více oborů a vyšších ročníků byly informace pro uchazeče ucelené a "z první ruky". V rámci ukázky jsme podávali informace o studiu na celé fakultě, podrobněji pak o studiu na Katedře letectva a letecké techniky. Pro odbornost Vojenský pilot a Řídící letového provozu pak praktické informace i ze života těchto odborností předával i vedoucí Katedry letectva a letecké techniky plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.

Pro širokou veřejnost jsme měli na starost dynamickou ukázku simulátoru Řízení letového provozu. Náš simulátor zaujal návštěvníky napříč generacemi. Největší zájem měli přímo budoucí uchazeči o náš obor.  Práci na simulátoru si návštěvníci veletrhu mohli vyzkoušet na vlastní kůži a tím se seznámit s náročností tohoto i námi vytouženého povolání. My jako současní studenti jsme zodpovídali dotazy zejména ohledně zázemí na univerzitě, přijímacího řízení, náročnosti studia a uplatnění v rámci AČR.  

Někteří zájemci o studium byli do této práce velmi zapálení. Doufáme, že budeme mít možnost se s nimi setkat přímo zde na univerzitě při jejich budoucím studiu či jako s kolegy na letištích. Tímto bychom chtěli poděkovat fakultě za možnost reprezentovat UO na veletrhu Gaudeamus a popřát hodně úspěchů novým uchazečům při přijímacích zkouškách.

 

Text: Ondřej UlrichAndrea Trávníková, foto Miloslav Bauer a Viktor Sliva

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube