Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Povýšení v historických kulisách

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Povýšení v historických kulisách

Počet shlédnutí: 587

​3.11.2017 • Centrální Oválný sál kounicovského zámku ve Slavkově u Brna se po více než dvou staletích znovu stal místem významné události. Zatímco v roce 1805 zde bylo podepsáno příměří mezi  francouzskou a rakouskou armádou po Bitvě tří císařů, ve čtvrtek 2. listopadu vpodvečer zde byli do hodnosti rotných povýšeni studenti 5. roty školního pluku Univerzity obrany.

Pátá rota je ve struktuře školního pluku svým způsobem průkopnická. Její příslušníci před třemi lety jako první zahájili studium v rámci souvislého magisterského studia a nyní po absolvování společného studijního základu jako první vstupují do čtvrtého ročníku rozřazeni do jednotlivých specializací. Počínaje rokem 2015 je také jejich povýšení do vyšší hodnosti nově spojeno s ceremoniálem, který se tentokrát odehrál na historicky významném místě.

Velitel školního pluku plukovník gšt. Jaroslav Král, z jehož podnětu nová tradice ceremoniálů vzešla, před samotným aktem povýšení připomněl historii hierarchie vojenských hodností a roli rotných, kteří ve struktuře vojska odpovídali za správné provedení bojového manévru. K povýšení do nejvyšší poddůstojnické hodnosti pak přítomným studentům poblahopřáli děkani obou brněnských fakult UO plukovníci Vladan Holcner a Martin Macko.

Poté již studenti po skupinách přebírali z rukou velitele školního pluku nové vojenské insignie a od obou děkanů osobní blahopřání k povýšení. Po skončení ceremoniálu dostali studenti možnost seznámit se s prostředím významné historické památky, bezprostředně spojení s jednou z nejvýznamnějších válečných událostí evropské historie.  

Ve šlépějích svých starších kolegů kráčejí i studenti nižších ročníků. První říjnové pondělí po ranním nástupu školního pluku k zahájení akademického roku 2017/2018 následovalo v Kasárnách Šumavská slavnostní povýšení 84 studentů FVL a 39 studentů FVT do poddůstojnické hodnosti desátník. Studenty svou návštěvou poctila i paní starostka Řešic Petra Jílková, vzdálená příbuzná nadporučíka in memoriam Adolfa Opálky, který je patronem povyšovaných rot. Proslov paní starostky byl završen předáním daru v podobě Opálkovy medaile.


Fotogalerie - povyšování studentů 2. ročníku


Autor: Viktor Sliva, foto autor a Jan Pacner

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube