Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Spolupráce kateder FVT s ČVUT

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Spolupráce kateder FVT s ČVUT

Počet shlédnutí: 413

26.10.2017 • Ve dnech 23. až 24. října 2017 se uskutečnilo na Katedře letectva a letecké techniky, za pomoci Katedry systémů PVO, měření fyziologických parametrů studentů UO v Brně během výcviku na simulačním prostředí letového provozu. V permanenci tak byly kabiny letadel, simulátor letových provozních služeb – řídící věž pro prostředí ŘLP a simulátor letištního technického zabezpečení pro přípravu leteckého pozemního personálu. 

Měření proběhlo v rámci dlouhodobého společného výzkumu Katedry letectva a letecké techniky, Katedry systémů PVO Fakulty vojenských technologií UO a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem výzkumu je vývoj metod a systémů pro monitorování zdravotního, fyzického a psychického stavu vojáků vykonávajících náročné úkoly. Smyslem výzkumu je zvýšit osobní zdravotní bezpečnost monitorovaných osob během výcviku a plnění bojového úkolu, a zefektivnění výcviku. 

V současné době probíhá rozsáhlý výzkum s využitím biotelemetrického systému FlexiGuard pro monitorování fyziologického stavu vojáků, který byl původně vyvinut na FBMI ČVUT pro podporu výcviku a zásahu jednotek IZS. Systém byl na UO v Brně využit k souběžnému měření fyziologických parametrů členů čtyřčlenného týmu (dvou pilotů, jednoho pracovníka služby ŘLP a jednoho člena pozemního personálu LTZ) pomocí senzorů umístěných ve výstroji, následně pak přes bezdrátové rozhraní byly fyziologické údaje (tepová frekvence, tělesná teplota, pohybová aktivita a intenzita pocení) přenášeny do vizualizační jednotky velitele výcviku k dalšímu hodnocení. 

Z fyziologických údajů jsou určovány další informace o fyziologickém stavu jednotlivých členů týmu (jako např. odhad energetického výdeje, anaerobního prahu, polohy těla, přehřátí těla atd.). Aby bylo možné navržené metody a postupy zavést v budoucnu do praxe, je nutné jejich důkladné testování. V rámci testování navržených metod a postupů jsou měřená fyziologická data synchronizována s daty ze simulátorů a následně srovnávána s výkonnostními parametry, jakými je například přesnost pilotáže, doba reakce a další.

Mimo vlastní vývoj metod a systémů jsou měřená data využita také k výzkumu lidského faktoru v letectví a PVO, především efektivity a bezpečnosti, na kterém spolupracují FVT UO v Brně a FBMI ČVUT v Praze. S uvedeným výzkumem je úzce spojena řada dílčích úkolů, jakými je vývoj metod digitalizace, hledání optimálních možností telemetrického přenosu, on-line zpracování, archivace technických a fyziologických veličin, pokročilé zpracování vícerozměrných dat, vývoj algoritmů pro analýzu jednotlivých modalit, s cílem plně integrovat vyvinutou metodiku do praxe. 


Autor: doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. 

Katedra přírodovědných oborů Fakulty Biomedicínského Inženýrství ČVUT

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube