Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Tradiční konference 3D

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Tradiční konference 3D

Počet shlédnutí: 162

18.10.2017 • Ve dnech 10. a 11. října se na Fakultě vojenských technologií konala tradiční konference 3D, která se podrobně zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti opotřebení, spolehlivosti a diagnostiky strojních systémů s praktickým využitím v oblasti vojenské techniky. Konference, jejímž garantem byla Katedra bojových a speciální vozidel, se konala pod patronací děkana FVT plukovník prof. Ing. Martina Macka, CSc. Konferenci zahájil prorektor pro vědeckou činnost plukovník gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, který vzpomenul tradici konference 3D a popřál účastníkům úspěšné jednání. 

První den konference byl věnován vyzvaným a standardním přednáškám. Velký ohlas v odborné komunitě měly především vyzvané přednášky předních odborníků, a to prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., přednosty Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, doc. Ing. Márii Porubské, CSc. z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře a prof. Ing. Ondřeje Přibyla, PhD., z ČVUT Praha. Profesor Hirt ve své přednášce analyzoval pokroky lékařské vědy při objasňování dopravních nehod. Doc. Porubská přednášela o výsledcích získaných ozařováním vybraných materiálů s možnými aplikacemi na filtraci a změnu fyzikálních vlastností provozních hmot vojenské techniky. Prof. Přibyl přednesl velmi zajímavou přednášku, která se týkala aktuální současnosti, a to „chytrých" měst, dopravy a bezpečnosti silničního provozu. 

Konference se zúčastnilo 59 aktivních autorů a spoluautorů příspěvků, dále studenti specializace BSV, a další zájemci firem a vojenských útvarů. Nejpočetnější zahraniční delegací byli slovenští kolegové, dále přednášející z Polska a Vietnamu a přítomen byl také účastník z Francie. Kromě hodnotných přednášek v odpoledních hodinách proběhla relativně intenzivní diskuse o problémech společného zájmu jednotlivých odborníků, navazovaní nových kontaktů a informace o možné mezinárodní spolupráci.

Druhý den byl věnován exkurzi do Vojenské akademie Vyškov, kde si účastníci prohlédli laboratoře, novou moderní techniku a výcvikovou základnu. Velkým zážitkem byla návštěva centra dopravní výchovy, kde byla na programu prohlídka a praktické vyzkoušení trenažerů TATRA 810, trenažeru převrácení vozidla, trenažeru nárazu vozidla a brzdění na speciální dráze s proměnným součinitelem adheze. Konference vhodně doplnila standardní výuku ve specializaci, učitelé a hlavně studenti získali nové poznatky od předních specialistů v různých souvisejících oborech, a to velmi atraktivním způsobem.Autor: Jiří Stodola

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube