Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nové poznatky o očkování proti chřipce nebo úhradách očkovacích látek na celostátním kongresu organizovaném Fakultou vojenského zdravotnictví UO

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nové poznatky o očkování proti chřipce nebo úhradách očkovacích látek na celostátním kongresu organizovaném Fakultou vojenského zdravotnictví UO

Počet shlédnutí: 218

​10.10.2017 • V letošním roce se poprvé na našem trhu objevila nová očkovací látka proti chřipce, čtyřkomponentní vakcína (Vaxigrip Tetra), která na rozdíl od dosavadních obsahuje součásti jednoho kmene chřipkového viru navíc. V populaci v současnosti kocirkulují dvě linie chřipkového viru typu B (Yamagata i Victoria) a chřipkové viry typu B představují 23 % všech cirkulujících kmenů. Velmi obtížně se předvídá jejich výskyt v daném roce a proto vakcína, která obsahuje oba typy B, by mohla mít vyšší účinnost a lépe chránit proti chřipce. V armádních kolektivech se doporučuje využití potenciálu této vakcíny a měla by být preferována. 

Očkování proti chřipce touto vakcínou ocení také učitelé a akademičtí pracovníci, kteří se pohybují mezi studenty a jsou ve vyšším riziku vzniku nákazy. Minimalizace pracovních neschopností pro chřipku díky očkování tak pomůže lépe zabezpečit výuku a výcvik v zimních měsících.

Tyto a řadu dalších nových poznatků bylo možné se dozvědět v průběhu již tradičního kongresu XIII. Hradecké vakcinologické dny, který se konal ve dnech 5. až 7. října v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Tento kongres patří mezi největší akce svého druhu v ČR, minimálně co se týká tematického zaměření a počtu účastníků. Účast na kongresu je již několik let stabilně vysoká. Také letos se kongresu zúčastnilo celkem 520 lékařů, včetně vojenských lékařů, zdravotních sester a laborantek, nejenom z ČR, ale také ze Slovenska. Během tří dnů zde zaznělo 55 odborných sdělení v 10 sekcích, 3 satelitních sympóziích a jedné posterové sekci.

Prakticky od počátku stojí v čele kongresu jako organizátor Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v čele s prezidentem kongresu, plukovníkem prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D.  Důležitost a význam akce podtrhuje skutečnost, že svoji záštitu nad kongresem přijal ministr zdravotnictví ČR a také hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která se zúčastnila slavnostního zahájení kongresu a vystoupila se svojí přednáškou. Kongresu se zúčastnil a přednášel také náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., emeritní rektor Vojenské lékařské akademie a emeritní děkan současné fakulty UO.

Na kongresu zazněly další novinky v očkování, například zavedení úhrady očkovacích látek pro řadu chronicky nemocných pacientů, které budou moci ocenit také občanští zaměstnanci resortu. Od 1. ledna 2018 vstoupí v účinnost novelizovaný zákon č. 48/1996 sb. o veřejném zdravotním pojištění a novelizace vyhlášky 537/1997 Sb. o očkování, které sebou přinesou úhradu očkování proti pneumokokům, meningokokům, chřipce, hemofilovým nákazám např. pro pacienty s porušenou nebo chybějící slezinou, pacienty v imunosupresi, pacienty po prodělaném pneumokokovém zápalu plic a další nebo plnou úhradu dražší konjugované očkovací látky proti pneumokokům pro osoby starší 65 let věku. Nově se také zavádí očkování proti lidskému papilomaviru u chlapců ve věku 13 let, které doposud bylo součástí hrazeného očkování pouze u dívek.

Kongres svým zajištěním a podílem pracovníků fakulty umožnil prezentaci schopností školy široké celostátní veřejnosti a ukázal kvalitu rozvíjených specializací na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. Letošní kongres skončil a organizátoři se mohou pustit do příprav dalšího ročníku v příštím roce.


Autor: Roman Chlíbek, foto: Jan Smetana

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube